Liepājas NVO aicinātas piedalīties projektu līdzfinansēšanas papildu konkursā

Liepājas pilsētas dome izsludina papildu projektu konkursu, kurā var pieteikties Liepājas nevalstiskās organizācijas (NVO), pretendējot uz kopējo līdzfinansējumu Ls 2240 apmērā, informē pašvaldībā.

Liepājas domes NVO projektu konkursa izvērtēšanas komisija 2013. gada 1. oktobrī pieņēma lēmumu izsludināt papildu projektu konkursu, lai piešķirtu izveidojušos budžeta atlikumu Ls 2240 apmērā. Budžeta atlikums izveidojies pēc 2013. gada martā izsludinātā NVO projektu konkursa, kurā rezervētās summas tika paredzētas kā cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums), tomēr daļa no atbalstītājiem Liepājas NVO iesniegtajiem projektiem netika atbalstīti citu projektu ietvaros.

Konkursa prioritātes nav mainījušās. Par papildu konkursa prioritātēm tiek noteikti projekti:

1. Kuri ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums),
2. Kuros tiek īstenotas idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus,
3. Kuros tiek īstenotas pilsoniskās sabiedrības aktivitātes.

Komisija aicina NVO izmantot iespēju vairākām organizācijām apvienot spēkus viena kopīga projekta izstrādei vai arī īstenot idejas, kur ieguvējas būtu pēc iespējas vairākas nevalstiskās organizācijas.

Projektus var iesniegt līdz š.g. 15. oktobrim (plkst. 17.00) Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6. Projekta elektroniskā versija jānosūta uz e-pasta adresi: nvo@dome.liepaja.lv.

Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama Liepājas pašvaldības portālā www.liepaja.lv sadaļā Sabiedrība/NVO Liepājā/Noderīga informācija. Nolikumu un anketu var saņemt arī personīgi Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai elektroniski nvo@dome.liepaja.lv , vai piesakoties pa tālr. 63404721 vai 63404705.

Pašvaldība projektu konkursu organizē no 2003. gada.

Pievieno komentāru

Liepājā