"Liepājas namu apsaimniekotājs": Iesniedzot daudzdzīvokļu māju renovācijas projektus, pašvaldības uzņēmumiem process ir daudz birokrātiskāks

Iesniedzot daudzdzīvokļu māju renovācijas projektus, pašvaldības uzņēmumiem šis process ir daudz birokrātiskāks nekā biedrībām vai kooperatīviem, vakar Liepājā, diskutējot ar Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvjiem, atzina SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes priekšsēdētājs Artis Rimma.

"Šo gadu laikā esam saskārušies ar visdažādākajām problēmām, kas jārisina, īstenojot daudzdzīvokļu māju renovāciju. Spēles noteikumi biedrībām un pašvaldības sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) ir ļoti nevienlīdzīgi," norādīja Rimma.

"Iesniedzot projektu, pašvaldības SIA ir spiesta iziet daudz garāku birokrātisko procesu nekā biedrības vai kooperatīvi, jo SIA un kapitālsabiedrības regulē Publisko iepirkumu likums, bet biedrības un kooperatīvus - Ministru kabineta (MK) noteikumi. Ik pēc pusgada mainās arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras prasības attiecībā uz projektu iesniegšanu un jau iesniegtajiem projektiem, turklāt projektu izvērtēšanas process ir ļoti lēns un sarežģīts, kas kavē projekta sekmīgu īstenošanu," sarunā ar EM pārstāvjiem atzina Rimma, uzsverot, ka nākamajā ES plānošanas periodā šīs nepilnības būtu jānovērš.

EM Eiropas Savienības (ES) fondu ieviešanas departamenta direktors Edmunds Valantis, atbildot uz Rimmas teikto, atzina, ka šīs ir fundamentālas problēmas, ko ministrija pati apzinās. Pašlaik šis mehānisms neesot tik daudz orientēts uz mērķi kā uz procesu. "Kad 2009.gadā uzsākām šo aktivitāti, nevienam nebija pieredzes. MK noteikumi šo gadu laikā, ja nemaldos, ir mainīti sešas reizes, bet nākamajā plānošanas periodā mēs vēlamies panākt to, ka koncentrējamies uz gala rezultātu sasniegšanu," atzina Valantis.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš (Liepājas partija) vēl uzsvēra, ka valstiskā līmenī ir nopietni jādomā un jārisina jautājums arī par to, kā saglabāt koka ēkas, jo situācija šajā jomā ir dramatiska. Pašvaldībai ir bijusi iecere līdzfinansēt koka ēku ielu fasāžu sakārtošanu, bet likumdošana to neļaujot.

EM pārstāvji 13.decembrī viesojās Liepājā, lai iepazītos ar ES fondu līdzekļu izmantošanu Liepājā, kā arī diskutētu par nepieciešamajiem uzlabojumiem daudzdzīvokļu māju renovācijā, kuri būtu jāņem vērā nākamajā ES plānošanas periodā.

Kā uzsvēra Valantis, EM pārstāvji vēlas uzklausīt to pilsētu viedokli un ieteikumus, kurām ir bagāta pieredze daudzdzīvokļu māju renovācijā. "Mūsu mērķis ir padarīt visu procesu administratīvi vienkāršāku, bet mums ir svarīgs jūsu redzējums un viedoklis, kuru jūs varat izteikt, balstoties uz bagātīgo pieredzi," tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem, akcentēja Valantis.

"Liepājnieki ir iesnieguši 191 projekta pieteikumu ES līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu māju renovācijai. Tas ir nozīmīgākais atbalsta mehānisms daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai, par ko liecina vairāk nekā 70 renovētās mājas Liepājā," atzina Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Ansiņš.

EM pārstāvji vizītes laikā Liepājā apskatīja arī renovētās daudzdzīvokļu mājas Klaipēdas ielā, tikās ar SIA "Liepājas enerģija" pārstāvjiem, kā arī apmeklēja uzņēmumu "Metālmeistars", kurā ir piesaistīts ES finansējums jaunām ražošanas iekārtām.

Pievieno komentāru

Liepājā