Liepājas muzejs atkārtoti akreditēts uz pieciem gadiem

4. septembrī Liepājas muzejs ar Latvijas Muzeju padome lēmumu tika akreditēts uz pieciem gadiem. Muzeja materiālais nodrošinājums un pēdējos gados veiktie infrastruktūras uzlabošanas darbi, kā arī muzeja plānošanas dokumenti apliecina, ka muzejs strādā profesionāli un spēj īstenot nosprausto darbības stratēģiju.

Muzejs glabā 124 575 krājuma vienības, no kurām 101 214 atrodas pamatkrājumā. Muzejā strādā 26 darbinieki. Muzejs izvietos vairākās ēkās, no kurām centrālā ēka Kūrmājas prospektā 16/18 – arhitekta Paula Maksa Berči projektētā māja – valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Akreditācijas komisija, iepazīstoties ar Liepājas muzeja iesniegtajiem materiāliem un apmeklējot muzeju 10. jūnijā, skrupulozi pārbaudīja muzeja darbības atbilstību Muzeja likumam un Ministru Kabineta „Noteikumiem par Nacionāli muzeja krājumu”.

Komisija atzina, ka pēdējo gadu laikā ievērojami uzlabojušies krājuma glabāšanas apstākļi muzeja galvenajā ēkā, kur ar ERAF un Liepājas pašvaldības līdzekļiem veikti rekonstrukcijas darbi. Muzeja ēkās uzlabota gan apsardzes, gan ugunsdrošības aprīkojumi, kas ir piemēroti kultūras mantojuma aizsardzībai.

Muzeja krājuma iegūšanas dokumentācija, kā arī priekšmetu deponēšanas līgumi un akti ir juridiski pareizi noformēti, deponēšanas dokumenti tiek reģistrēti. Inventāra grāmatās tiek ierakstīta visa prasītā informācija, un tā ir pietiekama priekšmetu identificēšanai. Muzeja krājuma dokumenti tiek reģistrēti vienotā krājuma dokumentu reģistrā.

Pēdējos gados Liepājas muzejā īpaši aktivizējies izglītojošais darbs ar dažādām apmeklētāju auditorijām – skolēniem, studentiem, ģimenēm. Komisija atzinīgi novērtēja Kurzemes tautastērpu informācijas centra izveidi Liepājas muzeja paspārnē, kas, izmantojot bagātīgo muzeja krājumu, popularizē tautastērpa darināšanas un valkāšanas tradīcijas.

Komisija atzinīgi novērtēja arī muzeja sadarbību ar nacionāli patriotiskajām organizācijām. Regulāri notiek tematiski pasākumi un izstādes, kas pulcina Liepājas skolēnus, bijušos Latvijas Tautas frontes aktīvistus un citus interesentus.

Komisija atzina, ka muzeja attīstības stratēģiskie virzieni tiek saskaņoti ar pašvaldību. Pozitīva virzība notikusi arī jautājumā par zvejniecības un jūrniecības ekspozīcijas atjaunošanu, jo Liepājas pašvaldība ir pieņēmusi konceptuālu lēmumu par Jūrniecības muzeja izveidi.

Akreditācijas komisija ieteica apsvērt iespēju atjaunot filiāles statusu ekspozīcijai „Liepāja okupāciju režīmos”, kas atrodas K. Ukstiņa ielā 7/9. Filiāle krīzes laikā tika reorganizēta finanšu līdzekļu ekonomijas dēļ.

Latvijas Muzeju padome, izskatot Liepājas muzeja akreditāciju, ieteica lūgt pašvaldību izveidot jaunu štata vietu pētnieciskā darba vadīšanai un stiprināšanai.

Ja līdz šim viena no Liepājas muzeja prioritātēm bija muzeja infrastruktūras sakārtošanu, tad turpmāk muzeja darbība būs vērsta uz pētnieciskā darba kapacitātes celšanu. Muzejā darbu uzsākusi jauna profesionālu vēsturnieku paaudze - Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes absolventi, kuri ir gatavi sevi ar darbiem apliecināt. 

Dace Kārkla,
Liepājas muzeja direktore

Pievieno komentāru

Liepājā