Liepājas muzejā strauji audzis apmeklētāju skaits

Liepājas muzejā pērn apmeklētāju skaits salīdzinot ar 2006. gadu pieaudzis par 38,6%. Tas tādēļ, ka muzejā atcelta ieejas maksa. Liepājas muzejs pērn bijis arī aktīvākais izstāžu rīkotājs visā Latvijā.

Pērn Liepājas muzeju apmeklējuši par 13 758 cilvēkiem vairāk nekā 2006. gadā, informēja Muzeju valsts pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Astra Spalvēna.

Salīdzinoši Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā un Jaunpils muzejā restaurāciju un remontdarbi likuši samazināties apmeklējumu skaitam par 46,6%.

2007.gadā Latvijā darbojās 83 pašvaldību finansēti muzeji, kuri ir Muzeju valsts pārvaldes pārraudzībā un kuri par savu darbību sniedz statistikas pārskatus.

Kopējais pašvaldību muzejos ienākušo līdzekļu apjoms pēdējos piecos gados ir ievērojami audzis. 2007.gadā pašvaldību muzeju rīcībā bija 8 271 323 lati, kas, salīdzinot ar 2006.gadu, ir par 3 515 823 latiem jeb 57,5% vairāk.

2007.gada 31.decembrī pašvaldību muzejos glabājās 2 067 043 krājuma vienības - par 57 320 vienībām vairāk nekā 2006.gadā, kas kopā ar valsts un privāto akreditēto muzeju krājumiem veido Nacionālo muzeju krājumu.

Aktīvākā izstāžu darbība 2007.gadā bijusi Liepājas muzejā, kur atklāta 41 izstāde, Ventspils muzejā - 33, bet Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā - 30 izstādes.

Pievieno komentāru

Liepājā