Liepājas muzejā piedāvā nodarbības skolēniem par etnogrāfiskajiem cimdiem un zeķēm

Liepājas muzejā skolēniem ir iespēja padziļināti iepazīties ar etnogrāfisko cimdu un zeķu valkāšanas tradīcijām un darināšanu. Muzejpedagoģijas nodarbības – „Adiet, bērni, ko adiet, vilkam zeķes noadiet…” un „Izrakstīju raibu cimdu” – atklās ne vien Dienvidkurzemei raksturīgās rakstu zīmes adījumos, bet krāsu izvēli un šejienes ļaužu dzīves ziņu, informē Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe Maruta Eistere.

Adīšana ir viens no senākajiem rokdarbu veidiem pasaulē. Latvijā senākais arheoloģiskajos izrakumos atrastais adītais cimds ir no 10. gadsimta. Latviešu adīšanas prasmēm un iemaņām attīstoties, kā arī dzijas apstrādes tehnoloģijai uzlabojoties un mainoties, adījumi vairāku gadsimtu laikā ir pilnveidojušies, kļuvuši izsmalcinātāki un krāsaināki.

Bezgala skaisti ir 19. gadsimta latviešu etnogrāfiskie adījumi, īpaši Dienvidkurzemes košie un smalkie cimdu un zeķu raksti. Latviešiem cimdu, zeķu adīšanas, valkāšanas un dāvināšanas tradīcijām bija ļoti liela nozīme ikdienā. Adīšanas process prasīja nopietnu darbu: dzijas sagatavošanu un tās krāsošanu, rakstu izvēli un rakstu sakārtošanu adījumā.

Ar dzijas iegūšanas un sagatavošanas procesu, kā arī tās izmantojumu zeķu adījumos, piedāvājam iepazīties muzejpedagoģijas nodarbībā „Adiet, bērni, ko adiet, Vilkam zeķes noadiet…”

Šajā nodarbībā ar aitiņas Sprodziņas palīdzību būs iespēja iepazīties ar vilnas īpašībām, tās apstrādes procesu, zeķu daudzveidību Dienvidkurzemē, to pielietojumu, dāvināšanas tradīcijām, zeķes adīšanas tehniku un secību, kompozīcijas pamatprincipiem.

Skolēni varēs izveidot katrs savu kartiņu ar vilnas paraudziņu, izmēģināt ratiņa mīšanu un izveidot savas zeķes kompozīciju. Nodarbība tiek pasniegta atbilstoši vecumposmam – vienkāršotā veidā: pirmsskolas, sākumskolas skolēniem, vai padziļināti to var izmantot 6. klases skolēni, kas apgūst mājturību un tehnoloģijas ar izvēli tekstila tehnoloģijās.

Savukārt muzejpedagoģijas nodarbībā „Izrakstīju raibu cimdu” iepazīsimies ar seniem pirkstu nosaukumiem, apskatīsim cimdu veidus un kādi bija cimdi Dienvidkurzemē, iepazīstināsim ar cimdu dāvināšanas tradīcijām, cimda adīšanas tehniku, secību, izmantotajiem etnogrāfiskajiem rakstiem, krāsām un to nozīmi.

Bērnus uzrunās dūrainītis Ērmanis, kā arī būs iespēja pašiem veidot savu grupas vai klases cimdu ar etnogrāfiskajiem rakstiem, strādājot ar krāsainiem magnētiņiem uz cimda maketa daļām. Arī šī nodarbība tiek pielāgota atbilstoši vecumposmam – vienkāršotā veidā: pirmsskolas, sākumskolas skolēniem, vai padziļināti (pievienojot cimda kompozīcijas pamatprincipu stāstījumu) to var izmantot 7. klases skolēni, kas apgūst mājturību un tehnoloģijas ar izvēli tekstila tehnoloģijās.

Abu nodarbību laikā viesojamies ekspozīcijā “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve, darbs”, kur var tuvāk iepazīt gan vilnas pārtapšanas procesu, gan cimdu un zeķu daudzveidību.

Nodarbībām pieteikties var, zvanot pa tālruni +371 29605223, +371 63422604 vai rakstot elektroniski: maruta.eistere@liepajasmuzejs.lv; astra.dzerve@liepajasmuzejs.lv.

Pievieno komentāru

Liepājā