"Liepājas metalurga" vajadzībām savulaik izbūvēto Liepājas ostas piestātni turpmāk nomās "Terrabalt"

Liepājas ostas 50.piestātni, kas savulaik tika izbūvēta metalurģijas uzņēmuma "Liepājas metalurgs" vajadzībām, turpmāk nomās stivodorkompānija "Terrabalt", kas plāno paplašināties, attīstīt prāmju satiksmi un piesaistīt jaunas kravas, aģentūru LETA informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

26.februārī Liepājas SEZ valde nolēma ar "Terrabalt" slēgt ilgtermiņa nomas līgumu līdz 2035.gada 31.decembrim. Jaunais nomnieks piestātni plāno izmantot ģenerālkravu, ro-ro tipa kravu un konteineru kravu pārkraušanai un uzglabāšanai, prāmju līniju apkalpošanai, kā arī citu kravu veidu piesaistīšanai.

"Terrabalt" valdes loceklis Āris Ozoliņš informēja, ka uzņēmuma rīcībā pašlaik esošā teritorija Brīvostas ielā 14, Liepājā, ir nepietiekama, lai kvalitatīvi varētu apkalpot prāmju līnijas, nodrošinot ģenerālkravu, ro-ro tipa kravu, konteineru kravu pārkraušanu un uzglabāšanu. "Līdz ar blakus esošās jaunās teritorijas iznomāšanu varam domāt par attīstību un prāmju satiksmes intensitātes palielināšanu. Saredzot jaunās iespējas, savu gatavību attīstīt prāmju satiksmi Vācijas un perspektīvā arī Zviedrijas virzienā apliecina arī prāmja līniju operators "Stena Line". Protams, turpināsim strādāt arī ar ģenerālkravām."

Pašreiz "Terrabalt" sadarbībā ar prāmju līniju operatoru "Stena Line" Liepājas ostā apkalpo divas prāmju līnijas. Starp Liepāju un Vācijas pilsētu Travemindi prāmji kursē divas reizes nedēļā, bet uz Zviedrijas pilsētu Nineshamnu - reizi nedēļā. Bez tiešās pasažieru un tranzītkravu plūsmas prāmja pakalpojumus savas saražotās produkcijas eksportēšanai izmanto arī Liepājas SEZ teritorijā strādājošie ražošanas uzņēmumi, kas nogādā savu produkciju gan saviem mātesuzņēmumiem, gan klientiem Vācijā un Skandināvijas valstīs.

Paralēli tam uzņēmums apkalpo sauskravas kuģus un nodrošina dažādu citu ģenerālkravu pārkraušanu. Piemēram, "Terrabalt" ilgstoši sadarbojas ar AS UPB, eksportējot dažādas dzelzsbetona konstrukcijas.

Kā liecina "Terrabalt" iesniegtais biznesa plāns, no 2016.gada aprīļa tiek plānots nodrošināt 50.piestātnē kravu apgrozījumu, apkalpojot līdz astoņiem kuģiem mēnesī. 2016.gadā stividorkompānija plāno būtiski palielināt kravu apgrozījumu un izbūvēt dzelzceļa pievadu līdz ostas 50.piestātnei, bet 2017.gadā - izbūvēt jaunu noliktavu.

50.piestātne izbūvēta nesen, pirms uzņēmumu "Liepājas metalurgs" bija skārusi maksātnespēja un uzņēmumā tika īstenots vērienīgais tēraudkausēšanas ceha rekonstrukcijas projekts. 50.piestātnes izbūvi 2010.gada rudenī sāka "Liepājas metalurga" meitasuzņēmums "Liepājas osta LM", pabeidzot to 2012.gada janvārī. Piestātnes rekonstrukcija bija vistiešāk saistīta ar "Liepājas metalurga" modernizāciju un cerēto ražošanas jaudu palielināšanu.

Pēc metalurģijas uzņēmuma darbības pārtraukšanas, lai jaunajiem investoriem nodrošinātu piekļuvi ostai, 50.piestātni atdalīja no "Liepājas ostas LM" un iznomāja SIA "50.piestātne", kas bija jaunā ukraiņu investora AS "KVV Liepājas metalurgs" 100% meitasuzņēmums.

Liepājas SEZ valde 2015.gada 16.novembrī pieņēma lēmumu par piestātnes nomas līguma laušanu ar SIA "50.piestātne", jo nomnieks nenodarbojās ar saimniecisko darbību un bija uzkrājis nomas maksas parādu. Līgums tika lauzts ar 2016.gada 31.janvāri.

Uzņēmuma parāds par piestātnes nomu bija sasniedzis gandrīz 80 000 eiro. Tā kā jau ilgāku laiku piestātne netiek izmantota un nebija ziņu, ka tuvākajā nākotnē kaut kas varētu mainīties, Liepājas SEZ pārvaldei bija pamats meklēt piestātnei citu nomnieku, jo tā ir ieinteresēta, lai ostas piestātnē notiek reāla darbība, skaidroja Ratniece-Kadeģe. Ar parāda nomaksu vien situācija netiktu atrisināta - nomniekam ir jāspēj nodrošināt piestātnē reāla darbība, lai Liepājas SEZ pārvalde būtu ieinteresēta nomas līguma pagarināšanā, skaidroja Ratniece-Kadeģe. Līdzās šai ostas piestātnei veiksmīgi darbojas divas lielas Liepājas ostas kompānijas - "Liepaja Bulk Terminal", kas pārkrauj lopbarības produkciju, un prāmju terminālis "Terrabalt".

SIA "50. piestātne" pārņēma arī saistības pret banku, kas bija izveidojušās, izbūvējot piestātni un iegādājoties nepieciešamo tehniku. 2014.gada 14.oktobrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, SIA "50.piestātne" un "Nordea Bank AB" Latvijas filiāli tika noslēgta trīspusēja vienošanās par sadarbību Liepājas ostas 50.piestātnes izmantošanā, kas noteica arī kārtību, kā rīkojas banka un Liepājas SEZ pārvalde, ja SIA "50.piestātne" nepilda savas saistības.

2015.gada 16.oktobrī Liepājas SEZ pārvalde saņēma "Nordea Bank" paziņojumu par SIA "50.piestātne" līgumsaistību pārkāpumu. Banka arī informēja, ka saskaņā ar noslēgto trīspusējo vienošanos tā izmantos iespēju ieteikt Liepājas SEZ pārvaldei jaunu piestātnes nomas kandidātu.

Šī gada februārī banka informēja, ka ir vienojusies ar kompāniju "Terrabalt" par saistību pārņemšanu.

Liepājas SEZ valde 26.februārī, izvērtējot "Terrabalt" līdzšinējo darbību un redzējumu par Liepājas ostas 50.piestātnes izmantošanu, attīstot prāmju satiksmi Liepājas ostā, nolēma slēgt ar šo kompāniju nomas līgumu.

Kā norādīja Liepājas SEZ pārvaldnieks Guntars Krieviņš, bankas izpratnē "Terrabalt" bijis vienīgais pretendents, kas bija gatavs nomāt Liepājas ostas 50.piestātni un pārņemt saistības pret banku. "Tā kā uzņēmums ir viens no vecākajiem Liepājas ostā ar nopietnu pieredzi un iespējām, turklāt skaidri varēja definēt savas attīstības virzienus, Liepājas SEZ valdei nebija iebildumu, un tā nolēma slēgt ar "Terrabalt" ilgtermiņa nomas līgumu," skaidroja Liepājas SEZ pārvaldnieks.


Pievieno komentāru

Liepājā