"Liepājas metalurga" darbiniekiem piemērotas vakances tiek meklētas visā Kurzemes reģionā

Grūtībās nonākušā uzņēmuma "Liepājas metalurgs" darbiniekiem jau pašlaik aktīvi tiek meklētas piemērotas vakances ne tikai Liepājā, bet arī tuvākajos reģionos - piemēram, Brocēnos un Ventspilī, informē Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Iveta Kancēna.

NVA sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), Latvijas investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), Liepājas pilsētas domes atbildīgajām institūcijām un uzņēmuma "Liepājas metalurgs" pārstāvjiem ir gatava sniegt atbalstu "Liepājas metalurga" darbiniekiem, kuri zaudēs darbu.

NVA ir vienojusies ar "Liepājas metalurga" Personāla daļu, ka uzņēmuma teritorijā izvietos visiem pieejamu informāciju par vakancēm Liepājā, tāpat interesenti varēs iepazīties ar metālapstrādes jomai pietuvināto vakanču sarakstu visā Latvijā. "Karsto" sarakstu ik dienu aktualizēs ar jaunām vakancēm. Pašlaik NVA Liepājas filiālē ir ziņas par 238 brīvām darbavietām. Tāpat ikviens "Liepājas metalurga" darbinieks varēs pie sava NVA aģenta iepazīties ar to uzņēmumu sarakstu, kuri meklē darbiniekus.

"Esam vienojušies, ka NVA strādās tandēmā ar "Liepājas metalurga" Personāla nodaļu un konsultēs rūpnīcas darbiniekus jau "Liepājas metalurga" telpās. Sadarbībā ar VSAA un uzņēmuma Personāla daļu ir sagatavotas un tiks izplatītas tā sauktās maršruta lapas, ar kuru palīdzību no darba atbrīvotos cilvēkus uzskatāmi informēs par to, kur un cikos jādodas pēc palīdzības un kādi dokumenti jāņem līdzi, kādus pakalpojumus piedāvā NVA un kā pieteikties bezdarbnieka pabalsta saņemšanai. Ikvienam cilvēkam individuāli izskaidros, kas jādara un kur jāvēršas bezdarba gadījumā.

Arī VSAA ir gatava uzņemt cilvēkus noteiktā laikā un vietā. Turklāt NVA un VSAA Liepājā atrodas vienā ēkā, un cilvēkiem nebūs jādodas tālu no vienas iestādes uz otru.

Lai ieinteresētu darba devējus pieņemt darbā bijušos "Liepājas metalurga" darbiniekus, NVA speciālisti regulāri sazinās arī ar tiem uzņēmējiem, kuri darbiniekus meklē, nepubliskojot savas vakances. Ir izrādīta interese par elektriķiem, metinātājiem, atslēdzniekiem un citiem kvalificētajiem speciālistiem. NVA Liepājas filiāle ir uzrunājusi dažādu nozaru darba devējus, un daudzi no viņiem esot pauduši ieinteresētību pieņemt izskatīšanai "Liepājas metalurga" bijušo darbinieku CV.

"Mēs esam saņēmuši arī konceptuālu Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas apliecinājumu, ka tā informēs un mudinās asociācijas biedrus saviem uzņēmumiem meklēt potenciālos darbiniekus starp atbrīvotajiem "Liepājas metalurga" strādniekiem," informēja NVA direktora vietnieks pamatdarbības jautājumos Raitis Imša.

NVA piedāvā pārkvalificēties vai apgūt jaunam darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, iesaistoties NVA profesionālajā vai neformālajā apmācībā. Neformālās izglītības kursos bijušie "Liepājas metalurga" darbinieki, kuriem tas būs nepieciešams, varēs apgūt gan valsts valodu, gan datorprasmes, gan svešvalodas un citas mācību programmas. NVA piedāvātās profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas ļaus apgūt darba devēju pieprasīto profesiju vai paaugstināt jau esošo kvalifikāciju.

NVA sadarbībā ar konkrētiem darba devējiem bijušos "Liepājas metalurga" darbiniekus varēs iesaistīt arī tādos pasākumos kā "Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma" un "Praktiskā apmācība pie darba devēja prioritārajās nozarēs". Šajos pasākumos bezdarbnieki apgūst konkrētam uzņēmumam vajadzīgās profesijas un pēc veiksmīgas apmācību pabeigšanas var turpināt darbu pie šī jaunā darba devēja.

Tāpat bijušie "Liepājas metalurga" darbinieki, kas būs atraduši darbu attālāk no deklarētās dzīves vietas, aicināti pieteikties NVA reģionālās darba mobilitātes programmā. Šie cilvēki jau no pirmās darba dienas varēs saņemt kompensāciju transporta izdevumiem vai telpu īrei.

Vēl pirms atbrīvošanas cilvēki var izmantot NVA karjeras konsultācijas, kā arī konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus. Bezdarba riskam pakļautajiem darbiniekiem NVA sniedz arī psiholoģisko atbalstu, palīdzību CV un motivācijas vēstules rakstīšanā, atbalstu karjeras izvēles, profesionālās piemērotības izpētē un profesionālo mērķu noteikšanā. Tāpat NVA piedāvā apgūt darba meklēšanas metodes un darba tirgum nepieciešamās pamatprasmes, kā arī saņemt psiholoģisko un juridisko atbalstu.

Pievieno komentāru

Liepājā