Liepājas lidostas attīstības projektam pagarina īstenošanas termiņu līdz nākamā gada septembrim

Valdība otrdien, 22. decembrī, pagarināja īstenošanas termiņu Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētajam Liepājas starptautiskās lidostas attīstības projektam līdz nākamā gada 20.septembrim, lai varētu izpildīt Eiropas Savienības tiesību aktu prasības attiecībā uz lidlauka sertifikāciju.

To paredz valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība".

Projekta kopējās izmaksas ir 9,7 miljonu eiro, no tām attiecināmās izmaksas - 9,2 miljoni eiro, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 7,8 miljoni eiro jeb 85%.

Projekta mērķis ir veicināt Liepājas starptautiskās lidostas infrastruktūras attīstību, lai nodrošinātu ilgtspējīgu gaisa satiksmi un radītu priekšnoteikumus regulāru iekšzemes un starptautisko reisu sākšanai.

Kā skaidro Satiksmes ministrijā, lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu - papildus projekta ietvaros jau veiktajai lidlauka infrastruktūras būvju būvniecībai un lidlauka darbībai nepieciešamās tehnikas iegādei Liepājas lidlaukam ir jāveic sertifikācijas process, jo projekta īstenošanas laikā spēkā ir stājusies Eiropas Komisijas 2014.gada 12.februāra regula, saskaņā ar kuru kompetentajām iestādēm ir jāievēro regulā noteiktās prasības. Tās nosaka, ka turpmāk sertifikācijas pamatu veidos Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izdotās sertifikācijas specifikācijas, kas ir spēkā sertifikāta pieprasīšanas dienā.

Ņemot vēra, ka projektā īstenotas visas aktivitātes, kas saistītas ar būvdarbu iepirkuma līguma izpildi un projekta termiņa pagarinājums ir saistīts tikai ar Liepājas lidlauka sertifikāciju, kas jāveic saskaņā ar regulu, SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" ierosinātais grozījums projektā neparedz izmaiņas apstiprinātajā KF finansējumā un projekta aktivitātēs, to sasniedzamajos rezultātos.


Pievieno komentāru

Liepājā