Liepājas Kultūras pārvaldei mainīsies vadība; vietas izpildītāja amatu varētu uzticēt Jirgenam

PAPILDINĀTA.Liepājas Kultūras pārvaldei tuvākajā laikā mainīsies vadība, jo uz savstarpējās vienošanās pamata tiek pārtrauktas darba attiecības ar līdzšinējo šīs pašvaldības iestādes vadītāju Leldi Vīksnu, informē Liepājas dome.

Darba tiesiskās attiecības ar Kultūras pārvaldes līdzšinējo vadītāju Leldi Vīksnu tiek izbeigtas, pamatojoties uz Darba likuma 114. pantu – abām pusēm savstarpēji vienojoties. Tas nav ne darba devēja uzteikums, ne darbinieka uzteikums.

Ņemot vērā, ka pašvaldības iestāžu vadītājus ieceļ amatā un atbrīvo no tā tikai ar deputātu lēmumu, nākamajā Liepājas domes sēdē, kas notiks 25. jūlijā, tiks skatīts lēmumprojekts par darba attiecību izbeigšanu ar L.Vīksnu.

Šobrīd Kultūras pārvaldes vadītāja pienākumu izpilde uzticēta līdzšinējam pārvaldes vadītājas vietniekam Jurim Jirgenam.

Kultūras pārvalde ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde, kas sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām īsteno pašvaldības funkcijas kultūrā Liepājas pilsētā. Pārvaldes uzdevumi ietver pārzināt un koordinēt valsts un pašvaldības kultūrpolitikas īstenošanu Liepājā, stiprināt nacionālo identitāti un pilsoniskās sabiedrības saliedētību, sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Liepājā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem pilsētas iedzīvotājiem, kā arī citi uzdevumi.

"Par jaunā vadītāja izvēli vēl nav izlemts. Uz domes sēdi ir sagatavots lēmuma projekts par pienākuma izpildītāju - līdzšinējo pārvaldes vadītājas vietnieku Juri Jirgenu," portālam apstiprina domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.


Pievieno komentāru

Liepājā