Liepājas "Komunālā pārvalde" pārveidota par pašvaldības iestādi

No piektdienas, 1. jūlija, agrākā SIA "Komunālā pārvalde" ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde, nevis kapitālsabiedrība. Tas nozīmē, ka 30. jūnijā ir pabeigts šā gada sākumā uzsāktais process par kapitālsabiedrības pārveidi bez tās likvidācijas, informē pašvaldība.

Jaunizveidotās iestādes apstiprinātajā nolikumā ir norādīts, ka iestādes darbības mērķis atbilstoši normatīvajiem aktiem ir organizēt racionālu un lietderīgu pašvaldības īpašumā esošo ielu, ielu infrastruktūras, veloceļu, mežu, parku, laukumu un skvēru pārvaldīšanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī nepieciešamās projektu dokumentācijas izstrādes organizēšana ielu, zaļumsaimniecības un ēku labiekārtošanas un būvdarbu veikšanai.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes nosaukums ir "Komunālā pārvalde" un tā ir tieši pakļauta Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam būvniecības jautājumos.
 
Iestādes darbību finansē no pilsētas budžeta līdzekļiem.

Izveidotās Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes vadītāju ieceļ amatā Liepājas pilsētas dome. Par iestādes vadītāju šā gada 16. jūnija domes sēdē ir apstiprināts līdzšinējais Komunālās pārvaldes valdes loceklis Jānis Neimanis.

Lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Komunālā pārvalde" pārveidi par iestādi pieņemts Liepājas pilsētas domes 2016. gada 28. janvārī.

Pievieno komentāru

Liepājā