Liepājas kanalizācijas remonts šogad izmaksās miljonu eiro

SIA "Liepājas ūdens" un Liepājas uzņēmums SIA "Vega 1" noslēdzis līgumu par būvdarbu veikšanu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Līguma kopējās izmaksas ieskaitot pievienotās vērtīnas nodokli ir 1 044 925,40 eiro, vēstī SIA „Liepājas ūdens” Projekta realizācijas grupas vadītāja Sandra Dejus.

Galvenokārt darbus veiks kanalizācijas sūkņu stacijā, kur nepieciešama rekonstrukcija, kā arī notekūdeņu attīrīšanas blokā izbūvēs jaunu ieplūdes kameru un veiks citus nepieciešamus būvniecības darbus.

Pēc visu minēto būvdarbu veikšanas, plānota arī teritorijas labiekārtošana.

Darbus paredzēts pabeigt 2009. gada rudenī.

SIA „Liepājas ūdens” turpina realizēt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta”. Projekta kopējās izmaksas ir 25,3 miljoni eiro, no kuriem 85 procentus jeb 21,5 miljonus eiro finansē Eiropas Savienība un 3,8 miljonus eiro, kas ir 15 procenti no kopējām izmaksām, sedz SIA “Liepājas ūdens”.

Pievieno komentāru

Liepājā