Liepājas jaunā apgaismojuma sistēma ļauj ekonomēt 40% enerģijas

Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija ļauj ieekonomēt aptuveni 40% enerģijas, tā ceturtdien, 7. novembrī, Liepājas domes Attīstības komitejā, iepazīstinot deputātus ar jauno un modernizēto ielu apgaismojuma vadības sistēmu, informēja SIA „Komunālā pārvalde” speciālists Mārtiņš Zalonskis.

Jaunā sistēma ļauj datorizēti iegūt informāciju par katru apgaismes laternu un spuldzi pilsētā, tādējādi var novērtēt katras spuldzes stāvokli un redzēt, kāds ir tās enerģijas patēriņš un ekonomija salīdzinājumā ar iepriekšējo apgaismojuma sistēmu. Pateicoties datorizētajai vadībai, speciālisti var operatīvi reaģēt uz problēmsituācijām un tās novērst. Sistēma ļauj regulēt arī apgaismojuma intensitātes pakāpi. Nakts vidū, kad cilvēku ielās ir mazāk nekā vakaros vai no rīta, nav nepieciešams izmantot visu spuldžu jaudu, tādēļ to ir iespējams samazināt līdz 20 procentiem. Apgaismojums pilsētā šobrīd ieslēdzas pus stundu pēc saulrieta, bet izslēdzas pus stundu pirms saullēkta.

„Pārņemot no uzņēmuma „Latvenergo” apgaismojuma sistēmu, tā bija tik novecojusi un neelastīga, ka vienīgā iespēja ekonomēt patērēto enerģiju bija izskrūvēt katru trešo spuldzi ielu laternās. Tas nozīmē, ka montierim ar autopacēlāju bija jāpiekļūst laternai un spuldze jāizskrūvē, turpretī šobrīd jaunās spuldzes un vadības sistēma ļauj visu veikt attālināti no viena datora, ekonomējot gan laiku, gan līdzekļus,” komitejā uzsvēra domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

Kā informēja M. Zalonskis, sistēmas priekšrocība ir arī iespēja redzēt un sekot līdzi katras spuldzes mūža ilgumam, līdz ar to jau savlaicīgi budžetā var plānot līdzekļus spuldžu nomaiņai. Turklāt jaunajā apgaismojuma sistēmā pie katra sadales skapja ir ierīkoti signalizācijas slēdži un speciālisti datorā var sekot līdzi, vai kāds nav neatļauti atvēris sadales skapi, kā arī reaģēt, izsaucot pašvaldības policiju, ja tas nepieciešams.

„Elektroenerģijas ekonomija ir devusi mums iespēju palielināt gaismekļu skaitu, izbūvējot apgaismojumu tādās pilsētas ielās, kur tas iepriekš nav bijis. Ņemot vērā, ka pilsētas apgaismojuma tīkls paplašinās, plānots, ka pēc projekta noslēgšanās kopējais ietaupījums būs 10%”, stāsta M. Zalonskis.

Īstenojot projektu "Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija", līdz šim kopumā ir uzstādīti 4246 gaismekļi, tai skaitā 77 speciālie gājēju pāreju gaismekļi.

Apgaismojuma modernizācija un ielu rekonstrukcijas darbi turpinās divos objektos (7.būvobjektā un 3.būvobjektā), kur gaismekļi un apgaismojuma balsti vēl tiks uzstādīti sekojošās ielās: Dorupes, Caunu, Ozolu, Riekstu, Priežu, Zāļu, Pīļu, Kaļķu un citās apkārt esošajās ielās, kā arī Bāriņu ielā, Lielajā ielā, Pasta ielā un Kārļa Zāles laukumā. Paralēli vairākās ielās turpinās apgaismojuma balstu demontāža un objektu sakārtošana. 

Liepājas esošo apgaismojuma tīklu kopgarums ir aptuveni 220 km. Projekta ietvaros paredzēta tīklu rekonstrukcija vai jaunbūve 121.9 km kopgarumā, nomainot esošos gaismekļus pret jauniem un palielinot gaismekļu skaitu, kā arī veicot apgaismojuma sistēmas jaunbūvi neapgaismotajos ielu posmos.

Projekta kopējās izmaksas ir 16 548 589 Ls, no kurām 13 938 801 Ls - ERAF finansējums, 614 947 Ls – valsts budžeta dotācija, 1 994 841 Ls – Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums.

Pievieno komentāru

Liepājā