Liepājas ezera pļaušanā ieguldīti teju 31 562 eiro

Pabeigti Liepājas ezera pļaušanas darbi pilsētas administratīvās teritorijas robežās, kas izmaksājuši gandrīz 31 562 eiro, aģentūru LETA informēja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļā.

Kopumā no aizauguma atbrīvoti 45 hektāri ezera teritorijas. Darbu rezultātā izpļauts esošais laivu ceļš 100 metru platumā Liepājas administratīvās teritorijas robežās un atsevišķas ar niedrēm aizaugušas platības Liepājas ezera krastam piegulošajā ūdens daļā. Tāpat veikta izpļauto ūdensaugu izvākšana krastā un utilizēšana.

Darbi tika īstenoti ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) atbalstu projekta "Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana" īstenošanas gaitā. Darbus veica SIA "Aquastar" par teju 31 562 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. No projekta izmaksām 85% sedza LVAF, 15% - pašvaldība.

Projekts īstenots ar mērķi veicināt Liepājas ezera dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, kā arī uzlabot ūdens apmaiņas režīmu, samazinot eitrofikācijas ietekmi, tajā pašā laikā sabalansējot rekreatīvo resursu izmantošanu ar dabas vērtību aizsardzību.


Pievieno komentāru

Liepājā