"Liepājas enerģija" apkures sezonas laikā turpina tranzīta siltumtrašu izolācijas rekonstrukcijas darbus

SIA “Liepājas enerģija” jau ierasti apkures sezonas laikā veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagrabos esošo tranzīta siltumtrašu izlolācijas rekonstrukciju. Kopš sezonas sākuma 35 objektos atjaunoti 1,5 km tranzīta siltumtrašu, bet kopumā trīs gadu laikā uzņēmums pilsētā rekonstruējis jau nedaudz vairāk par 50% šādu trašu, informē "Liepājas enerģijas" sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda.

Šonedēļ siltumtīklu izolācijas rekonstrukcija kopumā 200 m garumā tiek veikta objektos Rojas ielā 1, Rojas ielā 3 un Ugāles ielā 4. Rekonstrukcijas rezultātā tiek paaugstināta siltumenerģijas pārvades efektivitāte, jo tranzīta siltumtrašu novecojusī izolācija, kas rada arī siltuma zudumus, tiek nomainīta pret moderniem un augstvērtīgiem siltumizolācijas materiāliem.

Siltumtrases, kas virzās cauri daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagrabiem un nodrošina siltumenerģijas pievadi ēku siltummezgliem, galvenokārt tiek rekonstruētas tieši apkures sezonā – laikā, kad nav iespējami pilsētas siltumtīklu remontdarbi. Tranzīta siltumtrašu atjaunošana parasti ir mazāk laikietilpīgs process, jo lielākoties nepieciešama tikai izolācijas materiāla nomaiņa, tāpēc šos darbus iespējams veikt arī apkures sezonas laikā, un tie neietekmē pakalpojuma nodrošinājumu klientiem.

Tranzīta siltumtrašu rekonstrukciju “Liepājas enerģija” uzsāka 2012. gadā, kopumā šajos gados rekonstruējot aptuveni 13 km siltumtrašu; rekonstrukcija veikta nedaudz vairāk nekā 50% no visām daudzdzīvokļu ēkām, kurām uzņēmums nodrošina siltumenerģijas piegādi. Plānots, ka līdz apkures sezonas noslēgumam kopumā tiks rekonstruēti aptuveni 4 km tranzīta cauruļvadu; bet līdz 2020. gadam uzņēmums iecerējis pilnībā pabeigt visu tranzīta siltumtrašu izolācijas rekonstrukcijas darbus.

Par SIA „Liepājas enerģija”
SIA „Liepājas enerģija”  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 98 kilometri. SIA „Liepājas enerģija” akcionāri ir AS „Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA „Enerģijas risinājumi” (10%); uzņēmumā strādā ap 90 darbinieku.

Pievieno komentāru

Liepājā