Liepājas domē turpmāk darbosies četras pastāvīgās komitejas

Liepājas pilsētas Domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē deputāti šodien, 21.jūnijā, pieņēmuši lēmumu, ka, tāpat kā līdz šim, arī turpmāk pašvaldībā darbosies četras pastāvīgās komitejas: Finanšu komiteja, Pilsētas attīstības komiteja, Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, kā arī Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

Finanšu komiteja darbosies deviņu deputātu sastāvā un tajā ievēlēti Uldis Sesks, Gunārs Ansiņš, Silva Golde, Jurijs Hadarovičs, Ģirts Kronbergs, Helvijs Valcis, Jānis Vilnītis, Vilnis Vitkovskis un Naums Vorobeičiks.

Liepājas domes pastāvīgā Pilsētas attīstības komiteja darbosies septiņu deputātu sastāvā un tajā ievēlēti Gunārs Ansiņš, Māris Ceirulis, Jurijs Hadarovičs, Romans Miloslavskis, Uldis Sesks, Jānis Vilnītis un Vilnis Vitkovskis.

Liepājas pilsētas Domes pastāvīgā Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja darbosies septiņu deputātu sastāvā un tajā ievēlēti Gunārs Ansiņš, Laila Atiķe, Māris Ceirulis, Atis Deksnis, Romans Miloslavskis, Valdis Skujiņš un Helvijs Valcis.

Savukārt pastāvīgajā Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēti septiņi deputāti: Silva Golde, Linda Matisone, Romans Miloslavskis, Valdis Skujiņš, Helvijs Valcis, Vilnis Vitkovskis un Naums Vorobeičiks.

Pastāvīgajās komitejās deputāti sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, izskata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu budžeta projektus, apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izdevumu tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Jau vēstīts, ka šodien, 21.jūnijā, notika Liepājas pilsētas Domes jaunā sasaukuma pirmā sēdē, kurā par domes priekšsēdētāju atkārtoti uz nākamajiem četriem gadiem ievēlēts līdzšinējais Liepājas mērs Uldis Sesks, savukārt par mēra vietniekiem ievēlēti Gunārs Ansiņš, Silva Golde un Jurijs Hadarovičs.

Andrejs Rjabcevs,
Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos

Pievieno komentāru

Liepājā