Liepājas dome neatļauj "Olympic Casino Latvia" atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu

Liepājas dome nolēmusi neatļaut SIA "Olympic Casino Latvia" atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles jau esošajā spēļu zālē Zivju ielā 10/12.

Lēmumu atbalstīja visi deputāti, neraugoties uz Juridiskās daļas pārstāves skaidrojumu par līdzšinējo praksi, kad pašvaldību atteikumi tiek pārsūdzēti un tiesas lēmums ir labvēlīgs azartspēļu organizētājiem.

Gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti vienojās, ka šāda uzņēmējdarbība nodara kaitējumu sabiedrībai.

"Šis bizness nevienu laimīgu nav padarījis, tāpēc nevaru atbalstīt tā attīstību," sacīja Māris Ceirulis (Liepājas partija), norādot, ka viņam zināmi arī gadījumi, kad no azartspēlēm atkarīgi cilvēki beidz savu dzīvi pašnāvībā.

Lūgums izsniegt atļauju domē tika iesniegts jau februārī, un 19.martā domes deputāti nolēma šī jautājuma izskatīšanu atlikt. Kā iepriekš norādīja deputāti, Azartspēļu un izložu likumā noteikts pašvaldības pienākums izvērtēt, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, tomēr rīcības brīvības robežas noteiktas ar abstraktiem jēdzieniem, tādēļ jānoskaidro šo abstrakto jēdzienu mērķis un saturs.

"Olympic Casino Latvia" iesniedza sūdzību Administratīvajā rajona tiesā, un saskaņā ar tās lēmumu Liepājas pilsētas domei uzdots līdz 19.jūnijam iesniegumu izskatīt un pieņemt galīgo lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu.

Pievieno komentāru

Liepājā