Liepājas domē izveido īpašu darba grupu eiro ieviešanai

Ņemot vērā nākamgad plānoto eiro valūtas ieviešanu, Liepājas domē izveidota darba grupa, kuras uzdevums būs nodrošināt pašvaldības un tās institūciju gatavību pārējai uz jauno valūtu, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Darba grupai uzdots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā sagatavot izskatīšanai nepieciešamos pašvaldības saistošo noteikumu grozījumus, pielāgot pašvaldības IT sistēmas darbam ar eiro, koordinēt informācijas apmaiņu eiro ieviešanas jautājumos starp pašvaldības institūcijām, kā arī citi ar eiro ieviešanu saistīti uzdevumi.

Par darba grupas vadītāju iecelts pašvaldības izpilddirektora vietnieks finanšu jautājumos Ronalds Fricbergs, tāpat darba grupā strādās arī Finanšu pārvaldes Centralizētās grāmatvedības Pašvaldības budžeta uzskaites daļas vadītāja Lorita Bogdānova, Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece Evija Kalveniece, domes priekšsēdētāja biroja vadītāja Antra Brūna, Juridiskās daļas vadītāja Inita Pelnēna, Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja Laura Lipska un Administratīvās daļas vadītāja Iveta Stūre.

Kā zināms, Latvija plāno pievienoties eirozonai 2014. gada 1. janvārī.

Pievieno komentāru

Liepājā