Liepājas dome akceptē radošo industriju centra "Dārza iela 10" īstenošanu

Liepājas domes Finanšu komitejas deputāti atbalstījuši ieceri attīstīt radošo industriju centru Dārza ielā 10, iekļaujot to integrēto teritoriju investīciju projektos, kas aptver investīcijas no dažādiem Eiropas Savienības fondiem no 2014. līdz 2020.gadam.

Kā deputātiem skaidroja Liepājas domes Kultūras pārvaldes projektu vadītājs Atis Egliņš-Eglītis, projekts neparedz infrastruktūras būvniecību, tikai satura veidošanu. No pašvaldības budžeta nepieciešams līdzfinansējums 65 000 eiro apjomā.

2016.gadā nepieciešami 10 000 eiro, 2017.gadā - 17 500 eiro, 2018.gadā - 19 500 eiro un 2019.gadā - 18 000 eiro.

Projektā paredzēts izveidot starptautisku sadarbības tīklu, kurā iesaistīti vieni no vadošajiem radošuma centriem Eiropā. Šāds starptautisks sadarbības tīkls strādās kā kultūras inovāciju inkubators un veicinās radoša biznesa attīstību, tostarp pilsētas radošuma ekonomikas, jaunas auditorijas un arī tirgu attīstību mākslā un radošumā, kā arī sadarbību starp pilsētniekiem, lielākām kopienām un radošuma un kultūras pārstāvjiem, sacīja Egliņš-Eglītis.

Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam nosaka vairākus kultūras un radošuma attīstības virzienus, tostarp kultūras internacionalizāciju, tādējādi nodrošinot augstāku kultūras piedāvājuma kvalitāti pilsētā, kā arī iepriekš minēto radošo industriju attīstību.

Projekts nodrošinās kompetenču paaugstināšanu radošo industriju un kultūras nozares pārstāvjiem. Kopumā projektā plānotas 23 mākslinieku rezidences, deviņi festivāli, trīs starptautiskas konferences un citas starptautiskas pieredzes un zināšanu apmaiņas aktivitātes, kas veicinās radošā un kultūras nozarē Liepājā strādājošo konkurētspēju. Egliņš-Eglītis prognozē, ka četru gadu laikā šajā projektā īstenotos pasākumus varētu apmeklēt ap 25 000 liepājnieku.

Projekts veicinās radošo darbnīcu, laboratoriju, starptautisku rezidenču atbalstu Liepājā, kā arī Liepājas starptautisko atpazīstamību un pievilcību kultūrā. Projekta fokuss ir trijos virzienos - mūzikā, digitālajā mākslā un ielu mākslā -, nodrošinot mākslinieku un profesionāļu iesaisti no Lielbritānijas, Francijas, Somijas, Igaunijas, Norvēģijas, Vācijas, Horvātijas, Spānijas un Latvijas.

Liepājas pašvaldība projektā būs viens no desmit projekta partneriem. Vadošais partneris projektā ir nevalstiskā organizācija no Lielbritānijas "Superact C.I.C.", kurai ir starptautiska pieredze dažādu mākslas, kultūras, radošo industriju un dažādu kopienu attīstības projektos.

Eiropas Komisija finansē 50% no kopējām projekta izmaksām projektiem.

Pievieno komentāru

Liepājā