Liepājas dome aizņemsies miljonu latu ģimnāzijas ēkas renovācijai un skvēra un Jāņa Čakstes laukuma rekonstrukcijai

Liepājas domes sēdē šodien nolemts aizņemties vairāk nekā vienu miljonu latu divu projektu īstenošanai - Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas renovācijai, kā arī Lielās ielas skvēra un Jāņa Čakstes laukuma rekonstrukcijai.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta "Liepājas pilsētas skvēru un apstādījumu teritoriju rekonstrukcija" īstenošanai pašvaldība nolēmusi Valsts kasē ņemt ilgtermiņa aizņēmumu līdz 442 783 latu apmērā vai ekvivalenti citā valūtā uz laiku līdz 15 gadiem. Aizņēmums tiks ņemts šogad, un tā atdošana plānota no Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2016.gadu.

Aizņēmums nepieciešams, lai nodrošinātu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai. Iepirkumu rezultātā kopējās līgumsummas par būvdarbiem, autoruzraudzību un būvuzraudzību ir 913 551 lats. Saņemts avanss no ERAF 470 768 latu apmērā, bet, lai segtu visas darbu izmaksas, nepieciešams aizņēmums 442 783 latu apmērā, kas pēc projekta realizācijas daļēji tiks segts no saņemtām atmaksām no ERAF.

Tāpat dome šodien nolēma ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu 564 648 latu apmērā uz laiku līdz 15 gadiem Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas renovācijai. Šogad plānots ņemt aizņēmumu 400 000 latu apmērā, bet atlikušo summu - 164 648 latus - 2014.gadā. Aizņēmuma atdošana plānota no Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2016.gadu.

Aizņēmums nepieciešams, lai nodrošinātu finansējumu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas renovācijas projektam, kura īstenošanas rezultātā tiks sakārtota sliktā stāvoklī esošā ģimnāzijas ēka.

Pievieno komentāru

Liepājā