Liepājas cietuma būvniecības izmaksas tomēr varētu pārsniegt 78 miljonus eiro

Jaunā Liepājas cietuma būvniecība sāksies nākamā gada 1.februārī, bet projekta kopējās izmaksas tomēr varētu pārsniegt iepriekš aplēstos 78 miljonus eiro, secinājusi Tieslietu ministrija.

2013.gadā tika atbalstīta Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcija. Tādējādi Ministru kabinets lēma par pirmā jaunā cietuma būvniecību Liepājā. Iepriekš ar valdības rīkojumu jaunā cietuma būvniecībai tika paredzēts finansējums 78 222 814 eiro apmērā. Summā ietilptu līdzekļi par darbībām, kas saistītas ar būvniecības procesa organizēšanu, būvprojektēšanu, projekta vadīšanu un paša cietuma būvniecību. Pirms diviem gadiem tika noslēgts līgums ar Igaunijas Nekustamo īpašumu aģentūru par jaunā cietuma būvprojekta sagatavošanu, raksta LETA.

2015.gada 21.oktobrī jaunā cietuma būvēšanai tika saņemta būvatļauja no Liepājas pilsētas būvvaldes.

Vēlāk tika nolemts slēgt līgumu ar VAS "Tiesu namu aģentūra" par jauna cietuma būvdarbu organizēšanu par 74 916 673 eiro.

Šobrīd prognozējams, ka būvniecības procesa organizēšanai un būvniecībai būs nepieciešams ilgāks laiks nekā koncepcijā plānotais, tādēļ nepieciešams veikt izmaiņas cietuma būvniecībai paredzētā finansējuma sadalījumā pa gadiem, pārdalot finansējumu cietuma būvniecības pabeigšanai vēlākiem gadiem.

Būvniecības darbu sākšanai "Tiesu namu aģentūrai" būs jāveic trīs iepirkumu procedūras - par būvdarbu veikšanu, par būvuzraudzību un autoruzraudzību. Plānojot naudas plūsmu, būvdarbu sākšanas brīdis prognozēts 2017.gada 1.februārī ar nosacījumu, ja par plānotajiem iepirkumiem netiks iesniegtas pretendentu sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā. Savukārt būvniecības process līdz būvdarbu pabeigšanai plānots 30 mēnešu periodā.

Būvdarbu izmaksas 2017., 2018.un 2019.gadam plānotas, ņemot par pamatu jaunbūvējamu būvobjektu naudas plūsmas sadalījumu atkarībā no būvniecības procesa stadijas. Pēc iepirkuma procedūras un līguma noslēgšanas ar būvnieku naudas plūsmas plāns var tikt precizēts atbilstoši būvnieka paredzētajiem tehnoloģiskajiem procesiem un darbu veikšanas grafikam.

Laika gaitā veicot finanšu aprēķinus, kopējais finansējums jaunā cietuma būvniecībai turpmāk plānojams 78 163 552 eiro apmērā, tomēr cietuma būvniecības izmaksu indikatīvā tāme atbilstoši šī brīža situācijai būvniecības tirgū liecina, ka projekta izmaksas būs lielākas, nekā koncepcijā plānots. Analoga cietuma būvniecības pieredze Igaunijā liecina, ka būvniecības reālās izmaksas ir iespējams noskaidrot tikai tad, kad jaunā cietuma būvniecības iepirkumā pretendenti iesniedz savus piedāvājumus.

Valdība šodien uzdeva Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu bāzes izdevumu precizēšanai 2017.-2019.gadam, paredzot finansējumu ilgtermiņa saistību jaunā cietuma būvniecībai 2017.gadā 14 837 464 eiro apmērā, 2018.gadā - 33 202 752 eiro apmērā, bet 2019.gadā 26 557 580 eiro apmērā.

Pievieno komentāru

Liepājā