Liepājas bērnudārzi mācību gada plānos iekļāvuši pašvadītas mācīšanās un digitālo prasmju attīstību

Liepājas bērnudārzi mācību gada plānos iekļāvuši pašvadītas mācīšanās un digitālo prasmju attīstību, ko par prioritāti šim mācību gadam noteikusi Liepājas Izglītības pārvalde, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Jaunā mācību gada sākumā Izglītības pārvaldes skolu pieņemšanas komisija apmeklēja visas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un izvērtēja to sagatavotību jaunam apmācību ciklam, tostarp piesardzības pasākumu ieviešanu un ievērošanu Covid-19 infekcijas ierobežošanai.

Pēc Freidenfeldes teiktā, komisija ar bērnudārzu vadību pārrunāja ārkārtējās situācijas laika izaicinājumus un ieguvumus, nozīmīgākos paveiktos darbus šajā vasarā, gatavojoties jauna mācību gada sākumam, kā arī to, kādi darbības virzieni tiks akcentēti šajā mācību gadā.

Ievērojot piesardzības pasākumus, šogad izpalika klātienes iepazīšanās ar paveiktajām pārmaiņām grupu telpās. Šovasar vairākos bērnudārzos veikti dažādi remontdarbi, piemēram, "Gailītī" izbūvēti jauni sanitārie mezgli un atjaunota virtuve, veikts elektroinstalācijas avārijas remonts un griestu atjaunošana, "Liepiņa" filiālē "Ķipars" izbūvēts ūdensvada un kanalizācijas pievads, "Delfīnā" un Kristīgajā bērnudārzā atjaunota elektroinstalācija, "Liesmiņā" veikts grīdas seguma remonts, "Pūcītē" nomainīts grīdas segums un veikts žoga avārijas remonts, savukārt "Stārķis" un "Saulīte" saremontēts jumts.

Atsevišķos bērnudārzos vēl jāpabeidz iesāktie remontdarbi, bet to norise nav aizkavējusi jaunā mācību gada sākumu, un norit, netraucējot bērnu mācību procesam. "Rūķītī" vēl atjauno sanitāro mezglu un virtuves, savukārt "Mazulītī" un "Dzintariņā" atjauno elektroinstalācijas un remontē griestus, stāstīja pašvaldības pārstāve.

Komisijas pārstāvji tikšanās laikā pārrunāja arī jautājumu par pašvadītas mācīšanās prasmju attīstību un digitālo prasmju pilnveidi, ko Izglītības pārvalde jaunajam mācību gadam izvirzījusi par prioritāti. To arī pirmsskolas izglītības iestādes ir ņēmušas vērā un iekļāvušas šī mācību gada darba plānos.

Freidenfelde norādīja, ka nozīmīga sarunas tēma bija par ārkārtējās situācijas laiku un Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumiem jaunajā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji novērtēja, ka ārkārtējās situācijas laiks ir devis arī savu pozitīvu pienesumu, minot vairākus ieguvumus, proti, ir uzlabojies gan vadības komandas darbs, gan pedagogu vadības prasmes, novērots, ka kolektīvs ir vairāk saliedējies, ir izdevies sakārtot metodisko materiālu bāzi, savukārt bērni ir kļuvuši patstāvīgāki.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes skolu pieņemšanas komisijas sastāvā ir Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes speciālisti - izglītības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja Inga Ekuze, pedagoģijas nodaļas vadītāja Baiba Bolšteina, pirmsskolas izglītības iestāžu speciāliste Inga Kārkliņa, tehniskās nodaļas vadītāja Inesa Apoga un uztura speciāliste Vija Udarska.

Pievieno komentāru

Liepājā