Liepājas Bērnu mākslas skola būs jaunās telpās

Vakar Liepājas pilsētas Domes sēdē nolemts Mākslas vidusskolas profesionālās ievirzes programmas „Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai piešķirt finansējumu 15 000 latu apmērā.

Finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu Liepājas Bērnu mākslas skolas audzēkņu sekmīgu un produktīvu mācību procesu, skaidro Liepājas pilsētas Domes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Šobrīd Liepājas Bērnu mākslas skolā mācās ap 200 bērnu, kuri apmeklē nodarbības telpās dažādās pilsētas nomalēs. Līdz ar to Bērnu mākslas skola nespēj iekārtot atbilstošas nodarbību klases ar savu aprīkojumu. Arī bērnu vecāki izteikuši pretenzijas un nevēlas vest bērnus uz dažādām filiālēm, kurās telpas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Ir panākta vienošanās ar Liepājas Ebreju draudzi par iespēju nomāt telpas Kungu ielā 21A, Liepājā Bērnu mākslas skolas vajadzībām. Ēkai, kura atrodas pilsētas centrā, ir nomainīti logi, uzstādīts siltuma mezgls ar savu skaitītāju, ierīkota ugunsdrošības un apsardzes signalizācija.

Pievieno komentāru

Liepājā