Liepājas Bērnu mākslas skolā būs jaunas mācību programmas

Liepājas Bērnu mākslas skolā septembrī mācību gadu uzsāks ar jaunām mācību programmām. Šobrīd skolā noslēdzas ikgadējais audits, ir veikta izglītības programmu licencēšana. Piesaistot Eiropas, valsts un Liepājas pašvaldības finansējumu, ir uzlabota infrastruktūra un aprīkojuma nodrošinājums Bērnu mākslas skolā, informē LDMV direktores vietniece mācību jautājumos Ieva Leismane.

Liepājas Bērnu mākslas skola līdz šim saskārusies ar tendenci, ka daudzi bērni skolu pamet drīz pēc iestāšanās izglītības iestādē, kas liecināja par nepieciešamību aktualizēt mācību programmas, izvērtēt skolas darbu kopumā un pārskatīt pasniedzēju darba metodes, lai mācīšanās skolā bērniem būtu saistošāka un aizraujošāka.

Liepājas Bērnu mākslas skola ir viena no Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas izglītības programmām. Tai nav filiāles vai struktūrvienības statuss, tā ir “lielās” skolas neatņemama sastāvdaļa. Mācību process ir vienlīdz nopietns un atbildīgs, izturot Kultūras ministrijas un citu institūciju kritērijus.

Līdz šim Bērnu mākslas skolas izglītības programmu administrēja un koordinēja divas pasniedzējas – Ilze Elizabete Rasa un Kristīne Ulberte. Uzsākot jauno mācību gadu, Ilze Elizabete Rasa turpinās veikt profesionālo priekšmetu pasniedzējas pienākumus, bet Kristīne Ulberte, paralēli pasniedzējas darbam, turpinās pildīt Bērnu mākslas skolas izglītības programmas koordinētājas pienākumus.

Kā uzsver skolas direktore Smaida Rubeze: “Jauno mācību gadu Bērnu mākslas skolā jau uzsāksim ar daudzveidīgākiem mācību priekšmetiem, lai bērniem mācības skolā būtu daudz interesantākas un saistošākas. Ceru, ka audzēkņu skaits būs lielāks nekā līdz šim, tam esam cītīgi un nopietni gatavojušies”.

No 1.jūlija skolas pasniedzēji ir devušies atvaļinājumā, lai 26. augustā atsāktu darbu un gatavotos jaunajam mācību gadam. No 26. augusta varēs iesniegt dokumentus mācībām Liepājas Bērnu mākslas skolā.

Pievieno komentāru

Liepājā