Liepājā Ziemas dienests jau uzsācis diennakts dežūras

Lai arī Liepājā šoruden pārsvarā piedzīvojam siltus laika apstākļus, Komunālās pārvaldes Ziemas dienests, kas organizē ielu braucamās daļas uzturēšanu, no 25. oktobra jau uzsācis diennakts dežūras, lai nodrošinātu Liepājas ielu tīrīšanu atbilstoši ziemas sezonas apstākļiem.

Pilsētas ielu tīrīšanas kārtību nosaka noteikumi „Par ielu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un līgums, kas noslēgts ar Rīgā reģistrēto uzņēmumu SIA “Clean R”, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls
.
"Clean R" uzvarēja Liepājas pašvaldības iepirkumā par tiesībām veikt pilsētas ielu un laukumu uzturēšanas darbus turpmākajās četrās ziemas sezonās no 2016. gada, piedāvājot viszemāko cenu. Šīs ziemas sezona būs trešā, kad uzņēmums strādā Liepājā.

"Šobrīd esam sekmīgi sagatavojušies brīdim, kad Liepājā pirmoreiz šosezon apledos ielu brauktuves vai uzsnigs pirmais sniegs. Esam savlaicīgi veikuši ziemas tehnikas sagatavošanu – mūsu rīcībā šobrīd ir 15 tehnikas vienības, kas paredzētas dažāda seguma brauktuvju tīrīšanai un apstrādei ar pretslīdes materiālu,” uzsver "Clean R" valdes loceklis Guntars Levics.

Uzņēmuma pārstāvis aicina Liepājas iedzīvotājus būt uzmanīgiem, sekot līdzi laika prognozēm un, negaidot nelabvēlīgus meteoroloģiskos apstākļus, ievērot trīs svarīgākos pamatlikumus drošai braukšanai ziemas apstākļos – laika un ceļa apstākļiem atbilstošu ātrumu, distanci, kā arī savlaicīgu un vienmērīga bremzēšanu.

Komunālā pārvalde ir pārskatījusi tīrāmo ielu sarakstu, precizējusi ielu klases un garumus. Noteikumi par ielu uzturēšanu ar trīs pielikumiem nosaka precīzus tehniskos rādītājus un to izpildes vai sasniegšanas termiņus, kas jāievēro ceļu uzturētājiem.

Ziemas sezonā vispirms tiks nodrošināta A, A1 un B klases ielu uzturēšana un tīrīšana noteiktajos termiņos un kvalitātē. Šīs ir maģistrālās ielas un ielas ar sabiedriskā transporta satiksmi. No šo ielu stāvokļa ir atkarīga autotransporta funkcionēšana pilsētā kopumā.

Noteikumi neuzliek par pienākumu nekavējoši A un A1 klases ielas notīrīt gluži kā vasarā. Noteikumi mainīgos laika apstākļos pieļauj sniega kārtas biezumu uz brauktuvēm līdz 6 cm, slapja sniega un sāls/smilts maisījuma kārtu līdz 3 cm vai pat ledus rises – līdz 3 cm. Tātad – ziemā uz brauktuvēm var veidoties ledus vai sniega kārta.

Lai kontrolētu uzdoto darbu izpildi, ielu kaisīšanas/tīrīšanas tehnika ir aprīkota ar GPS sistēmu, kas fiksē tehnikas pārvietošanos pilsētā. Tā ir papildu iespēja vizuālajai kontrolei, ko veic Ziemas dienesta diennakts dežurants.

Gaidāmajā ziemas sezonā, tas ir, no šā gada 25. oktobra līdz 2019. gada 10. aprīlim, brauktuvju uzturēšanas darbu apmaksai no pilsētas budžeta rezervēts finansējums kopumā ir 578 164 eiro ar PVN.
Iedzīvotāji Komunālo pārvaldi par pilsētas ielu stāvokli ziemas sezonā var informēt:

    pa diennakts dežuranta telefonu: 22 011 963;
    pa epastu: komunala.parvalde@liepaja.lv;
    izmantojot Twitter kontu: @kpliepaja;
    izmantojot FB kontu: @kpliepaja.

Dati par ielu uzturēšanu 2018./2019. gada ziemā
Pakalpojuma sniegšanā plānots iesaistīt tehniku:

    pretslīdes materiāla kaisīšanas automašīnas – 10 gab.;
    traktortehniku sniega iekraušanai un atstumšanai – 5 gab.

Tīrāmās platības:
    ielu brauktuvju garums – 219,23 km;
    ielu brauktuves ar kopējo abu joslu garumu – 407,86 km;
    laukumi – 5750 m2;
    veloceļi – aptuveni 50 km.

Prognozējamais daudzums kaisāmajam materiālam:
    sāls un smilts maisījums) – līdz 1000 m3;
    mitrā sāls (vadoties no iepriekšējām ziemām) – līdz 2000 t.


Pievieno komentāru

Liepājā