Liepājā visvairāk interesējas par ielu, ietvju un teritoriju sakopšanu un uzturēšanu kārtībā

Septembrī uz Liepājas domes „karsto tālruni” 63425197 zvanījuši un savus priekšlikumus vai sūdzības izteikuši 52 iedzīvotāji. Ņemot vērā pilsētā notiekošos plašos ielu un apgaismojuma infrastruktūras remontdarbus, visvairāk iedzīvotāju zvani bijuši par ielu, ietvju un teritoriju sakopšanu un uzturēšanu kārtībā, informē pašvaldībā.

Iedzīvotājs no Grīzupes ielas lūdz pašvaldībai rast iespēju sakārtot ielu un apgaismojumu pretī bijušajai Cukurfabrikai, starp Nākotnes un Cukura ielu. Liepājas domes izpilddirektors informē, ka tiek gatavota dokumentācija projekta „Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācijas 2. kārta” iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pozitīva lēmuma rezultātā realizācija tiks uzsākta 2014. gada pavasarī.

Kāds anonīms zvanītājs lūdz pašvaldībai novērst bīstamo situāciju ceļā uz Šķēdi – ceļa pagriezienā uz Šķēdi 2 aug krūmājs, kas transportlīdzekļu vadītājiem aizsedz redzamību un rada avārijas situācijas. SIA „Komunālā pārvalde” informē, ka krūmājs izcirsts. Pāris dienas vēlāk iedzīvotājs zvanīja atkārtoti, lai izteiktu pateicību par operatīvo darbu.

Iedzīvotājs, zvanot uz „karsto tālruni”, vaicā, kad plānota ietves sakārtošana Roņu ielā. Izpilddirektors informē, ka ietves seguma sakārtošanas iespēja tiks skatīta sastādot 2014. gada budžetu. Iespēju robežās 2014. gadā 1. pusē tiks veikts bedrīšu remonts.

Iedzīvotāja, kura dzīvo Ģenerāļa Baloža ielā, priecājas, ka pilsēta kļūst sakoptāka un skaistāka, un lūdz minētās ielas autobusu pieturās ierīkot soliņus, lai cilvēki, gaidot autobusu, varētu apsēsties. Savukārt kāds cits iedzīvotājs informē, ka šajā pašā ielā pie mājas nr. 39 pirms ielas remonta atradās nojume un soliņš. Lai gan iela atjaunota, nojumi neatjaunoja. Pašvaldība informē, ka projekta „Ģenerāļa Baloža un Lazaretes ielu rekonstrukcija” ietvaros šā gada laikā paredzēts uzstādīt piecas jaunas pieturvietas.

Sūnu ielas iedzīvotājs interesējas, kad tiks pabeigti remontdarbi šajā ielā – mājai nepieciešams pievest malku, bet to izdarīt pašlaik nav iespējams. Kā informē pašvaldība, Sūnu ielas seguma atjaunošanu plānots pabeigt līdz š.g. 1. decembrim. Ja īpašumam nepieciešams pievest malku, jāinformē SIA „Liepājas ūdens” būvdarbu vadītājs un jāvienojas par piebraukšanu.

Vairāki iedzīvotāju zvani saņemti par tirdzniecības vietām, kur tiek tirgotas apreibinošas vielas. Informācija nodota Valsts un Pašvaldības policijai rīcībai.

Tāpat iedzīvotāji jautā, vai iespējama biežāka tramvaja sliežu eļļošana, lai novērstu tramvaja radītos trokšņus, braucot pagriezienos. SIA „Liepājas tramvajs” informē, ka sliežu ceļa līknes regulāri tiek apstrādātas ar prettrokšņa materiālu, kā arī šobrīd tiek meklēts vēl papildu materiāls, kas līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.

Vairāki iedzīvotāji uz „karsto tālruni” zvanīja, lai informētu, ka Liepājas ezera skatu torņiem ir noskrūvēti gan lielie, gan mazie uzgriežņi. Informācija nodota Dabas aizsardzības pārvaldei, kas veic torņu un laipas remontdarbus – skrūves tiks pārbaudītas un nostiprinātas.

Mirdzas Ķempes ielas iedzīvotājs lūdz salabot trotuāru pie daudzdzīvokļu mājas nr. 10. SIA „Komunālā pārvalde” apsekoja gājēju ietvi un finansējuma iespēju robežās veiks ietves bojājumu novēršanu.

„Karstā tālruņa” automātiskā atbildētāja numurs ir 63425197 un iedzīvotājiem uz to ir iespējams piezvanīt visu diennakti. Saņemtie zvani ar iedzīvotāju priekšlikumiem iespēju robežās tiek pārbaudīti un nodoti tālāk atbildīgajām instancēm, lai minētie trūkumi tiktu novērsti.

Pievieno komentāru

Liepājā