Liepājā var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam atkritumu sētiņu izveidei 1

Lai uzlabotu vides kvalitāti daudzdzīvokļu namu apkārtnē, kā arī veicinātu dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu, Liepājas pašvaldība izsludina līdzfinansējuma projektu konkursu atkritumu sētiņu izveidei. Iedzīvotāji savus projektus var iesniegt līdz 1. septembrim.

Pašvaldība projektu konkursā līdzfinansējumu piešķir sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 50% apmērā no būvniecības un būvniecības dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk par 800 eiro. Šobrīd kopējais pieejamais līdzfinansējums ir 3200 eiro, informē Liepājas pašvaldība.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1 000 kvadrātmetriem, kā arī ēkas, kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams” un kuru platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem.

Arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu. Līdzfinansējumu rindas kārtībā saņems ikviena daudzdzīvokļu māja, kura būs aizpildījusi pieteikuma formu un izpildījusi konkursa prasības.

Plašāku informāciju par konkursa nosacījumiem un nepieciešamo dokumentāciju var skatīt pašvaldības mājaslapā: www.liepaja.lv/atkritumu-projekti.>

Projektu pieteikumus līdz 1. septembrim var iesniegt klātienē Liepājas pašvaldības administrācijā, atstājot tos foajē izvietotajā pastkastītē, vai nosūtīt pa pastu, adresējot Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centram, Rožu ielā 6.

Konsultācijas var saņemt Nekustamā īpašuma pārvaldē:
rakstot uz e-pastu:
aivars.kanka@liepaja.lv,
zvanot pa tālruni: 63 404 717 vai 29 407 687.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Liepājā