Liepājā, Valmierā un Jelgavā šoruden sāks īstenot kultūras un dabas objektu attīstības projektus

Liepājā, Valmierā un Jelgavā šoruden sāks īstenot kultūras un dabas objektu atjaunošanas un attīstības projektus ar Kultūras ministrijas (KM) piesaistīta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, aģentūru LETA informēja ministrijas pārstāve Edīte Matuseviča.

Viņa pavēstīja, ka Liepājas pilsētas pašvaldība ar Eiropas Savienības (ES) fonda atbalstu pārbūvēs trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu un pludmali, kā arī labiekārtos piegulošo teritoriju projektā "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē".

Liepājas pludmalē tiks pārbūvētas gājēju laipas, pludmales apmeklētāju ērtībai tiks uzstādītas āra dušas, ģērbtuves, tualetes un ūdens ņemšanas vietas, attiecīgi arī izbūvējot nepieciešamos inženiertīklus. Tāpat tiks pārbūvēti gājēju ceļa un esošā veloceliņa krustpunkti, lai nodrošinātu drošāku pārvietošanos vēsturiskā centra pludmales piekrastes zonā. Plānots, ka tiks uzlabots un papildināts arī pieejamo tūrisma un kultūras pakalpojumu klāsts. Būvniecības darbus iecerēts sākt jau šogad, lai tos varētu veikt laikā, kad tūristu plūsma ir mazāka.

Projekta kopējās izmaksas sasniedz 1,7 miljoni eiro, no tām 1,2 miljoni eiro ir ERAF finansējums, 55 002 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībai, 165 006 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums.

Savukārt Valmieras pilsētas pašvaldība sākusi īstenot projektu "Valmieras Vēsturiskā centra attīstība". Tā gaitā notiks Valmieras vecās aptiekas ēku kompleksa un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, atjaunošana, restaurācija, izveidojot jaunas vides un virtuālas ekspozīcijas, tādējādi papildinot un uzlabojot Valmieras muzeja piedāvājumu.

Projektā paredzēta arī Ziloņu ielas pārbūve, veidojot daudzfunkcionālu telpu atpūtai, kultūras un mākslas pasākumu norisei. Ielas galā, pie Valmieras Drāmas teātra tiks veidots "Teātra laukums" teātrim nozīmīgu procesu iemūžināšanai pilsētvidē. Tāpat tiks veidota daudzfunkcionāla zaļā zona ar skatu platformām un laukumiem atpūtai.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 3,4 miljoni eiro eiro, no tiem divi miljoni eiro ir ERAF finansējums, 70 588 eiro valsts budžeta dotācija un 459 264 eiro Valmieras pašvaldības finansējums.

Jelgavas pilsētas dome, īstenojot projektu "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā", turpinās attīstīt Vecpilsētas ielas kvartālu, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekli - ēku Vecpilsētas ielā 2 - pārbūvējot un restaurējot līdzās esošo ēku Jāņa Asara ielā 1, kā arī labiekārtojot apkārtējo teritoriju, lai izveidotu un iekārtotu Dzīvesziņas un arodu sētu.

Tāpat projekta gaitā Jelgavas Sv.Trīsvienības tornī esošā tūrisma informācijas centra telpās tiks izveidota jauna ekspozīcija, papildinot pieejamo pakalpojumu klāstu.

Projekta izmaksas ir 2,2 miljoni eiro no tām 1,9 miljoni eiro ir ERAF finansējums, 84 001 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībai un 252 005 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Vēl Jelgavā projekta "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana" gaitā paredzēts uzbūvēt jaunu ūdenstūrisma un sporta bāzi pilsētā, īstenot Pilssalas ielas pārbūvi posmā no Lielupes tilta līdz nekustamajam īpašumam Pilssalas ielā 5, tostarp pārbūvējot tiltu pār kanālu, sakārtot Pilssalā mītošo zirgu uzraudzībai nepieciešamo infrastruktūru, izbūvēt plašāku stāvlaukumu un aktīvās atpūtas laukumu, kā arī attīrīt un sakārtot Lielupes un kanāla krastus.

Projekta izmaksas ir 6,4 miljoni eiro eiro, no tām 3,4 miljoni eiro ir ERAF finansējums, 150 000 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 2,9 miljoni eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Visi projekti ir daļa no KM administrētās ES fondu līdzekļu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus" 3.kārtas.

Patlaban 3.kārtas projektu īstenošana turpinās vēl trīs pilsētās - Ventspilī norit jauna zinātnes centra un jauna daudzfunkcionāla pakalpojumu centra būvniecība, Daugavpilī turpinās Daugavpils cietokšņa restaurācija un sākta jaunas promenādes būvniecība gar cietoksni. Savukārt Jēkabpilī turpinās Krustpils pils un tai blakus esošo ēku atjaunošana, pārbūve un labiekārtošana, uzlabojot tūrisma infrastruktūru.


Pievieno komentāru

Liepājā