Liepājā vairāk nekā puse devīto klašu absolventu turpinās mācības vidusskolā

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde apkopojusi informāciju par Liepājas vispārizglītojošo skolu absolventu nākotnes nodomiem – vairāk nekā puse 9. klašu beidzēji izvēlējušies turpināt mācības vidusskolā, bet visvairāk vidusskolu absolventu izvēlējušies studēt Latvijas un Liepājas Universitātē, kā arī turpināt studijas ārzemēs, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

No 627 devīto klašu absolventiem 324 mācīsies tālāk vidusskolā, 160 izvēlējušies apgūt arodu Liepājas Valsts tehnikumā, 36 mācīsies Jūrniecības koledžā, 17 – Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā, 4 - E.Melngaiļa mūzikas vidusskolā, 12 - Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā.

Mācības ārpus Latvijas turpinās 12 absolventi, strādāt ārzemēs plāno 5, tepat Latvijā – 5. Daļa jauniešu vēl nav izdarījuši savu izvēli, bet 20 skolēni pagaidām palikuši uz otro gadu 9. klasē.

No 12. klašu absolventiem 81 plāno turpināt izglītību Latvijas Universitātē, 70 – Liepājas Universitātē, 54 - Rīgas Tehniskajā Universitātē, 20 – Rīgas Stradiņa Universitātē. Jaunieši izvēlējušies arī Biznesa augstskolu “Turība”, Banku augstskolu, Liepājas medicīnas koledžu ( Rīgas Stradiņa Universitātes filiāli), Jūrniecības koledžu utt.

Studijas ārpus Latvijas izvēlējušies 60 vidusskolu beidzēji. Vairāk nekā 80 jaunieši plāno sākt strādāt - gan Latvijā, gan ārzemēs.  Vairāk nekā 30 jauniešu pagaidām vēl nav izdarījuši savu izvēli.

Pievieno komentāru

Liepājā