Liepājā vāc parakstus iedzīvotāju aptaujas sarīkošanai jautājumā par imigrantu izmitināšanu Liepājā

Liepājā reģistrētā politiskā organizācija - nacionālā savienība "Taisnīgums" - sagatavojusi iesniegumu Liepājas domei, kurā aicina pašvaldību organizēt publisku apspriešanu un iedzīvotāju aptauju jautājumā par imigrantu izvietošanu Liepājas pašvaldības teritorijā. Zem iesnieguma līdz 20.decembrim tiks vākti iedzīvotāju paraksti, aģentūru LETA informēja politiskās organizācijas pārstāvji.

"Mēs uzskatām, ka par tik būtisku jautājumu kā imigrantu uzņemšana ir rīkojams valsts mēroga referendums. Turklāt imigrantus gatavojas izmitināt dažādās Latvijas pašvaldībās, uzkraujot atbildību par viņu sociālo nodrošinājumu un izmitināšanu konkrētajām pašvaldībām, bet ar imigrantu ierašanos saistītos apdraudējumus, spriedzi un drošības riskus - vietējās pašvaldības iedzīvotājiem. Ja referendumu šajā jautājumā atsakās rīkot valsts un objektīvu iemeslu dēļ nevar sarīkot pilsoņi, tad savu iedzīvotāju intereses ir pienākums aizstāvēt pašvaldībai," teikts nacionālās savienības "Taisnīgums" sagatavotajā iesniegumā Liepājas domei.

Atsaucoties uz likuma "Par pašvaldībām" 3.pantu, kas nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir jāievēro attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses, nacionālā savienība "Taisnīgums" pauž vēlmi, lai tiktu noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par imigrantu uzņemšanas iespējamību Liepājā. "Iedzīvotāju intereses un viedokli objektīvi var noskaidrot, tikai veicot pašvaldības iedzīvotāju aptauju, kas īstenojama sabiedriskās apspriešanas formātā," teikts politiskās organizācijas sagatavotajā iesniegumā Liepājas domei.

Politiskā organizācija aicina Liepājas pašvaldību rast iespēju sarīkot publisku sabiedrisko apspriešanu, kā arī rakstveida aptauju, kurā, balsojot par vai pret, būtu iespēja piedalīties visiem pašvaldībā deklarētiem iedzīvotājiem. Partija rosina, ka aptaujas jautājums varētu būt "Vai jūs esat par vai pret imigrantu izvietošanu Liepājas pašvaldības teritorijā?".

"Sabiedriskās apspriešanas un iedzīvotāju aptaujas rezultāti būs papildu arguments Liepājas pašvaldībai, pamatojot valdībai un sabiedrībai savu viedokli, kāpēc tā nevēlas izmitināt jaunus migrantus savā teritorijā," teikts nacionālās savienības "Taisnīgums" sagatavotajā iesniegumā.

"Šim Liepājas pašvaldībai adresētajam iesniegumam ar aicinājumu sarīkot iedzīvotāju aptauju un iesniegumā minēto jautājumu publisku apspriešanu būs lielāks spēks, ja iesniegumam savu atbalstu paudīs iespējami daudz Liepājas pilsētas iedzīvotāju. Tādēļ izsludinām parakstu vākšanu zem iesnieguma līdz šā gada 20.decembrim," norāda nacionālā savienība "Taisnīgums". Partija informē, ka papildu informācija par parakstu vākšanu atrodama tās mājaslapā un sociālo tīklu profilos.

"Ministru kabinets bez Saeimas un Latvijas tautas akcepta, pakļaujoties ārējam spiedienam, klaji nedemokrātiskā veidā plāno Latvijas teritorijā izvietot lielu daudzumu imigrantu, kas nelegāli iekļuvuši Eiropas Savienības teritorijā. Imigrantus plānots nometināt dažādu Latvijas pašvaldību teritorijās," sagatavotajā iesniegumā Liepājas domei norāda nacionālā savienība "Taisnīgums". Atsaucoties uz citu valstu pieredzi, politiskā organizācija norāda, ka eiropiešiem svešu izcelsmju kultūru un reliģiju pārstāvju masveida ieceļošana, pēc politiskās organizācijas ieskatiem, radīšot dažādas problēmas: noziedzības un drošības riskus, terorisma draudus, iedzīvotāju nacionālā sastāva izmaiņas un netaisnību pret pamatiedzīvotājiem sociālās palīdzības saņemšanas iespēju ziņā.

LETA jau vēstīja, ka 3.novembrī valdība apstiprināja patvēruma meklētāju uzņemšanas plānu, lai pilnveidotu Latvijas līdzšinējo patvēruma meklētāju uzņemšanas sistēmu un šo personu sociālekonomisko iekļaušanu Latvijas sabiedrībā.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes lēmumu Latvijai no Itālijas un Grieķijas būs jāuzņem papildu 281 persona, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Šobrīd kopējais patvēruma meklētāju skaits, kas Latvijai būs jāuzņem divu gadu laikā, ir 531 persona.


Pievieno komentāru

Liepājā