Liepājā uzsākta projektu izvērtēšana uz līdzfinansējuma saņemšanu vēsturisko ēku saglabāšanai

Uz atbalsta saņemšanu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” pretendē 31 projekta pieteikums. Šobrīd komisija ir sākusi  izvērtēt iesnigtos dokumentus un par rezultātiem liepājnieki un, protams, pretendenti, tiks informēti papildus, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Ar ieniegto projektu pieteikumu  sarakstu, darbu veidiem, izmaksām un citu informāciju iespējams iepazīties šeit: http://www.liepaja.lv/page/3674

Kopējā naudas summa, par kuru šobrīd vēsturisko ēku īpašnieki vai valdītāji vēlas uzsākt vai turpināt savu īpašumu sakārtošanu, sasniedz 69 905 eiro. No pašvaldības līdzfinansējumu iesniedzēji vēlas saņemt 48 956 eiro apmērā.

Domes izpilddirektora vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos Mārtiņš Tīdens uzsver, ka tas nozīmē, ka visus iesniegumus būs iespējams atbalstīt, jo šī summa nepārsniedz šā gada pilsētas budžetā rezervētos līdzekļus – 50 000 eiro.

Šobrīd ir izvērtēta visu pieteikumu  noformējumu atbilstība un tas, vai projekti, respektīvi, vēstursikās ēkas atbilst nolikuma nosacījumiem, papildus informē  M. Tīdens.

Tagad ir uzsākta izmaksu pamatotības izvērtēšana, tas ir, iesniegto projektu tāmju/budžetu caurskatīšana.

Tikai viens no iesniegtajiem projektiem pretendē uz vēsturiskās ēkas saglabāšanas būvdarbu līdzfinansēšanu, pārējie 30 pieteikumi ir sagatavoti, lai saņemtu atbalstu būvprojektu izstrādei un dokumentācijas sakārtošanai pirms būvdarbu sākšanas, kas, visticamāk, varētu sākties tikai nākamgad.

Visvairāk pieteikumu (7) uz līdzfinansējumu ir iesniegusi pašvaldības kapitālsabiedrība Liepājas namu apsaimniekotājs (LNA), taču netrūkst arī individuālu vēsturisko ēku aktīvo īpašnieku un valdītāju pieteikumi.

Projektu iesniegumi uz pašvaldības līdzfinansējumu saskaņā ar minētajiem noteikumiem bija jāiesniedz līdz šā gada 2. septembrim.

Deputāti pilsētas domes sēdē šā gada 14. maijā apstiprināja saistošos noteikumus „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

Šie noteikumi paredz, ka turpmāk pilsētas pašvaldība līdzfinansēs kultūras pieminekļu saglabāšanu pilsētā, nosaka atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas, līdzfinansējuma apmēru, projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību, līguma slēgšanu.

Pilsētā ir ievērojams skaits vērtīgu ēku ar kultūras pieminekļu statusu, kam arī nepieciešami tehniski uzlabojumi. Pilsētas līdzfinansējums atbilstoši minētajiem noteikumiem (stājušies spēkā š.g. 13. jūnijā) tiks iešķirts, lai veicinātu ne tikai vēsturisko ēku sakārtošanu, bet uzlabotu pilsētvidi kopumā.

Finansiālo atbalstu pašvaldība plānojusi sniegt gan projektu izstrādei un dokumentācijas sakārtošanai (ēku apsekošanai, inventarizācijai, arhitektoniski vēsturiskai izpētei utml.), gan arī būvdarbiem un būvelementu atjaunošanai.

Būvdarbiem līdzfinansējums ir paredzēts līdz 75 procentiem no kopējām izmaksām, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – līdz 50 procentiem.

Liepājā šobrīd ir 29 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, divi valsts un vietējās nozīmes industriālie pieminekļi, kā arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs”, kurā iekļaujas aptuveni 400 vēsturiskas ēkas.

Pievieno komentāru

Liepājā