Liepājā uz laiku slēgta satiksme Zemgales ielas un Ganību ielas posmos

Sakarā ar ES līdzfinansētā projekta "Uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide Liepājā" turpināšanos, kuru laikā norisinās Lazaretes un Ģenerāļa Baloža ielas rekonstrukcija, līdz 2013. gada 20. maijam ir slēgta satiksme Zemgales ielā, posmā no Ģenerāļa Baloža ielas līdz īpašumam Zemgales ielā 7, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pašvaldība ir uzdevusi celtniecības darbu veicējam SIA Ceļu, tiltu būvnieks  slēgtā ielas posma abos galos izvietot informāciju par sevi, par rekonstrukcijas un posma slēgšanas termiņiem, kā arī atbildīgo personu telefonu numurus, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespējams ar uzņēmuma pārstāvjiem sazināties.

Būvuzņēmējam ir jānodrošina apstākļi, lai zemes gabaliem varētu piekļūt to īpašnieki un operatīvais transports. Būvniekam par ielu krustojumu slēgšanu ir jāpaziņo arī masu informācijas līdzekļos.

No ceturtdienas, 9. maija, līdz 10. jūnijam, satiksme slēgta arī Ganību ielā, posmā no Klaipēdas ielas līdz īpašumam Klaipēdas ielā 83.

Šajā posmā SIA Ceļu, tiltu būvnieks veic rakšanas darbus sakarā ar projekta "Ganību ielas (posmā no M.Ķempes ielas līdz Klaipēdas ielai) un Klaipēdas ielas (posmā no Ganību ielas līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija" īstenošanu.

Būvniekam arī šajā ielas posmā abos galos jāizvieto informācija par sevi, slēgšanas termiņiem, atbildīgo personu telefonu numuri, jānodrošina, lai zemes gabaliem varētu piekļūt to īpašnieki un operatīvais transports, kā arī paziņojums masu informācijas līdzekļos.

Aktuālā informāciju autovadītājiem, gruntsgabalu īpašniekiem, ikvienam iedzīvotājam par slēgtajiem ielu posmiem, termiņiem, darbu veicējiem Liepājā ir pieejama mājaslapā www.liepaja.lv, sadaļā Būvniecība/Būvniecības aktualitātes, skat.: KARTE: Pilsētas slēgtās ielas un krustojumi.

Pievieno komentāru

Liepājā