Liepājā šogad ar pagaidu darbu nodrošinās 79 bezdarbniekus

Pirmdien, 2. februārī, atsākas algoto pagaidu sabiedrisko darbu programma Liepājā. Programmas ietvaros 2015. gadā tiks nodrošinātas 79 darba vietas bezdarbniekiem Liepājā, informē pašvaldībā.

Beidzoties Eiropas Savienības fondu (ESF) finansētajam projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmu šogad finansēs no valsts budžeta, tādejādi radot iespēju turpināt īstenot bezdarbnieku nodarbinātības programmu pašvaldībās. Līgums par programmas turpināšanu Liepājā, savstarpēji vienojoties Liepājas domei, pašvaldības aģentūrai „Nodarbinātības projekti” un Nodarbinātības Valsts aģentūrai, noslēgts 2015. gada 29. janvārī.

Kā informē Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane, NVA Liepājas filiālei piešķirtas 110 algoto pagaidu sabiedrisko darbu vietas, no tām 79 vietas piešķirot Liepājas pilsētai.

„Atbalsta mehānisms cilvēkiem, kuri ilgstoši nevar atrast darbu, ir nepieciešams. Visi šie gadi, kad programmu finansēja valsts un pēc tam Eiropas Sociālais fonds, bija ar lielu atbalsta intensitāti. Pirmkārt, projekta īstenošana sniedza iespēju iedzīvotājiem strādāt, iegūt jaunas iemaņas un prasmes. Ir gadījumi, ka šī darba pieredze sniegusi iespēju atrast pastāvīgu darba vietu privātā sektorā. Nevar noliegt, ka projekts sniedzis arī lielus ieguvumus pilsētas labiekārtošanā un sakopšanā. Beidzoties Eiropas Savienības finansējumam, pašvaldībām būs jārod resursi to pozīciju uzturēšanai, ko līdz šim bija iespējams segt šī projekta ietvaros. Jaunie finanšu instrumenti 2015. gadā no valsts paredz, ka finansējums būs daudz mazākā apmērā nekā līdz šim, līdz ar to arī mazāk cilvēku varēs strādāt,” norāda Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Arī šogad algotos pagaidu sabiedriskos darbus īstenos Liepājas pašvaldības aģentūra „Nodarbinātības projekti”, iesaistot programmas dalībniekus pilsētas sakopšanas un labiekārtošanas darbos.

ESF projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” Liepājas pašvaldībā iesaistīti:
2012. gadā – 1149 bezdarbnieki,
2013. gadā – 1198 bezdarbnieki,
2014. gada – 912 bezdarbnieki.

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ir aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus.

Plašāka informācija pieejama Nodarbinātības Valsts aģentūras mājaslapā: http://nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=437&txt=2932&from=0

Pievieno komentāru

Liepājā