Liepājā slēgta satiksme K. Valdemāra un Rožu ielas krustojumā, kā arī atsevišķos Jaunās un Sūnu ielas posmos

Sakarā ar dažāda rakstura remontdarbu uzsākšanu ir slēga satiksme vairākos Liepājas ielu posmos, informē Liepājas Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Sakarā ar projekta „Tramvaja līnijas renovācija (Rīgas ielas posms no Raiņa ielas līdz Jaunai Ostmalai, K.Valdemāra ielas posms no Peldu ielas līdz Robežu ielai)” līdz 5. jūlijam ir slēgta satiksme K. Valdemāra ielā un Rožu ielas krustojumā. Darbus šajā projektā veic SIA „Skonto būve”.

Sakarā ar kanalizācijas kolektora rekonstrukciju līdz 27. septembrim ir slēgta satiksme Jaunajā ielā posmā no Zirņu ielas līdz Rudbāržu ielai. Šeit būvuzņēmējs SIA „Būvmehanizācija” veic Jaunās ielas kanalizācijas kolektora rekonstrukciju.

Satiksme līdz 30. jūlijam ir slēgta arī divos Sūnu ielas posmos:  no Dzintaru ielas līdz Siguldas ielai un no Sūnu ielas līdz Pērkones ielai. Šeit SIA „Liepājas ūdens” izbūvē ūdensvadu, sadzīves un lietus kanalizācijas kolektoru.

Apstiprinot katra uzņēmēja iesniegumu par rakšanas darbu atļaujas izsniegšanu, pašvaldība ir uzdevusi slēgto ielu posmos izvietot informāciju par sevi, par rekonstrukcijas vai būvdarbu norises laiku un posmu slēgšanas termiņiem, kā arī atbildīgo personu telefonu numurus, lai ikvienam iedzīvotājam būtu iespējams ar uzņēmuma pārstāvjiem sazināties.

Visiem būvuzņēmējam savos objektos ir jānodrošina apstākļi, lai zemes gabaliem varētu piekļūt to īpašnieki un operatīvais transports, kā arī droša gājēju pārvietošanās. Būvniekam par ielu krustojumu vaio ielu posmu slēgšanu arī pašam ir jāpaziņo plašsaziņas līdzekļos.

Pašvaldība rakšanas darbu atļaujas un līdz ar to atļaujas slēgt minēto ielu posmus ir izdevusi saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2012. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.33 „Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā” 7. punktu un katra uzņēmuma vēstuli/iesniegumu.

Aktuālā informācija autovadītājiem, gruntsgabalu īpašniekiem un ikvienam iedzīvotājam par slēgtajiem ielu posmiem, termiņiem, darbu veicējiem Liepājā ir pieejama Domes mājas lapā www.liepaja.lv – Būvniecības un remontdarbu kartē (http://www.liepaja.lv/page/3507).

Pievieno komentāru

Liepājā