Liepājā skolēnu vasaras darba sezona sāksies 3. jūnijā

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 200 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Pirmajā maiņā no 3. līdz 14. jūnijam 42 skolēni strādās Raiņa 6. vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā, Centra sākumskolā un Komunālajā pārvaldē, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Visiem 200 skolēniem, kuriem piešķirta darba vietas, jādodas pie savas skolas sociālajiem pedagogiem un jākārto nepieciešamie dokumenti.

Reģistrēšanās vasaras darbam tika organizēta skolās pie sociālā pedagoga līdz 3.maijam. Uz 200 darba vietām pieteicās 494 skolēni. Skolēnu iesniegtās anketas tika izvērtētas, informāciju par piešķirtajām darba vietām iespējams uzzināt savā skolā vai Liepājas Izglītības pārvaldes mājaslapā http://www.lip.lv/a1196/aktualitates/liepaja-skolenu-vasaras-darba-sezona-sak/.>

Katrs skolēns strādās divas nedēļas. Darba periods ilgs līdz 9. augustam. Darba vietas izveidotas vispārizglītojošās skolā, kur skolēni darba vadītāja uzraudzībā veiks skolu teritoriju un sporta laukumu kopšanu, labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī Komunālajā pārvaldē.  Katrs skolēns strādās četras stundas dienā, par divu nedēļu darbu saņemot 50 Ls darba algu.

Jaunums šogad ir tas, ka pirmo reizi darba vietas vienu mēnesi tiks piedāvātas arī  50 jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem.

Tāpēc pilsētas uzņēmēji aicināti savos uzņēmumos no 1.jūlija līdz 31.augustam izveidot darba vietas skolēniem. Darba vietas izveidošanai uzņēmējs finansē 100 Ls darba algu, nodrošina  ar darba vadītāju, izveido darba drošības prasībām atbilstošu darba vietu. Savukārt pašvaldība finansē 100 Ls darba algu, sedz darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 24,09% no pilnas darba algas, veic darbinieka apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā. Skolēni par mēneša darbu alga saņems 200 Ls. Darba laiks - 7 stundas  dienā, 18 un 19 gadīgiem skolēniem – astoņas stundas dienā.

Skolēni varēs pieteikties uz konkrētu darba vietu, sagatavojot motivācijas vēstuli, aizpildot anketu, kura pēc 1. jūnija būs publicēta www.lip.lv reizē ar izveidoto darba vietu sarakstu. Dokumenti iesniedzami Liepājas pilsētas Domes APC līdz 17. jūnijam. Darbam var pieteikties skolēni, kuri mācās vispārizglītojošās skolās vai profesionālās skolās Komisija, kuras sastāvā ir Izglītības pārvaldes darbinieki, izvērtēs pieteikuma dokumentus un uz katru pieteikto vietu atlasīs ne vairāk kā piecus pretendentus.

Pēc tam notiks darba devēja un pretendentu pārrunas, kurās darba devējs izvēlēsies izveidotajai darba vietai piemērotāko darbinieku, noslēdzot trīspusēju līgumu par darbinieka pieņemšanu darbā.

Domes finansējums skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā ir 19 100 Ls, kas ir par 7500 latiem vairāk nekā pērn. 13 un 14 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai paredzēts  11700 Ls, bet 15 līdz 19 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai - 7400 Ls. Uzņēmēju līdzfinansējums plānots 5000 Ls.

Pievieno komentāru

Liepājā