Liepājā sāksies pieteikšanās 2021. gada NVO projektu konkursam

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija no 1. līdz 19. martam izsludinās nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu 2021. gadā. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums ir 30 000 eiro.

Konkursā tiks atbalstīti projekti sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētā, īpašu uzmanību pievēršot iedzīvotāju līdzdalības un organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšanai, kā arī organizāciju attīstībai, informē Liepājas pašvaldība.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, nevalstisko organizāciju konkursu vērtēšanas komisija, vērtējot iesniegtos projektus, īpašu uzmanību pievērsīs organizāciju spējai ātri reaģēt uz izmaiņām valstī noteiktajos ierobežojumos.

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 19. marta plkst. 15.00 pašvaldības pieteikumu sistēmā: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/eXpvTVpDbUJNb0JBRHJiYnhPd0pRdz09/

Projektu pieteikumus līdzfinansēšanas konkursā var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti Liepājas pilsētā.

Plašāka informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības mājaslapā, sadaļā “NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss”: www.liepaja.lv/nvo-projekti/

Papildu informāciju var saņemt pie Liepājas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciālistes Brigitas Dreižes, tālrunis: 63 404 721, e-pasts: nvo@liepaja.lv.

Šis ir jau otrais nevalstisko organizāciju projektu konkurss, kas šogad izsludināts. Janvārī tika izsludināts sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkurss, kurā līdzfinansējums tika piešķirts trīs organizācijām: nodibinājumam “Fonds “AGAPE””, biedrībai “Liepājas diakonijas centrs” un Liepājas Neredzīgo biedrībai. Kopā tika piešķirts līdzfinansējums 91 708 eiro apmērā.

Pievieno komentāru

Liepājā