Liepājā sāk izmaksāt šogad jaundzimušo pabalstus

No 19. februāra oficiāli stājas spēkā Liepājas Domes 2012. gada decembrī pieņemtie saistošie noteikumi "Par svētku pabalstiem", kuri paredz arī pirmo reizi Liepājā deklarēto bērnu vecākiem piešķirt piedzimšanas pabalstu 100 latu apmērā. Šogad dzimušo mazuļu vecāki aicināti ierasties Sociālajā dienestā, lai noformētu pabalsta saņemšanu, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Sociālais dienests atgādina, ka bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt viens no bērna vecākiem vai persona, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam. Pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai Liepājas pilsētā ir jābūt vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Arī bērna dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Liepājā.

Pabalstu noformē un piešķir Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā (E.Veidenbauma ielā 3, 220.kab. tel.63489674). Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegumu un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība), kā arī bērna dzimšanas apliecība. Sociālo pakalpojumu daļā pieņem apmeklētājus pirmdienās no 14 līdz 17, otrdienās no 9 līdz 12, ceturtdienās no 15 līdz 18, piektdienās no 14 līdz 16.

Pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 100 latu, par diviem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem - 200 latu par katru bērnu, bet par trim un vairāk vienās dzemdībās dzimušiem bērniem  – 1000 latu par katru bērnu. Pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas.

Aizbildnības un adopcijas gadījumā pabalstu var pieprasīt mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā, bet ne ilgāk kā līdz bērna pusotra gada vecuma sasniegšanai.

Pabalstu var pieprasīt arī Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā (Lielā ielā 1a, Liepājā), reģistrējot bērna piedzimšanu (jāiesniedz iesniegums, jāpievieno dzimšanas apliecības kopija).

Bērna piedzimšanas pabalstu nepiešķir, ja bērna vecākiem atņemtas aprūpes tiesības un bērns saņem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ievietots audžuģimenē, kā arī gadījumos, ja konstatē, ka pabalsta pieprasītājs faktiski bērnu nekopj un neaudzina.

Saistošie noteikumi "Par svētku pabalstiem" paredz arī pabalstu Ls 10 apmērā mācību gada sākumā skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras audzina bērnus invalīdus vai ņēmušas bērnus aizbildnībā, Ziemaasvētku pabalstu ģimenēm, kuras audzina četrus vai vairāk bērnus.

2013. gadā jaunums ir pabalsts pirmklasniekiem (Ls 20). Šo pabalstu saņems ģimenes, kuru bērns uzsāk mācības pirmajā klasē kādā no Liepājas pilsētas izglītības iestādēm, neatkarīgi no ģimenes deklarētās dzīvesvietas.

Politiski represētās personas Latvijas Republikas proklamēšanas dienā saņems pabalstu Ls 20 apmērā. Ziemassvētku pabalstu (Ls 10  katram bērnam) saņems ģimenes, kuras audzina četrus un vairāk bērnus, bērnus invalīdus, aizbildnībā esošus bērnus.
 
Pilsētas iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 vai vairāk gadu vecumu, tāpat kā līdz šim piešķirs 100 latu pabalstu veselības uzlabošanai.

Pievieno komentāru

Liepājā