Liepājā ražos speciālu elpošanas ekipējumu

Zviedrijas AS "Interspiro", kas ražo elpošanas ekipējumu, savu sērijveida izstrādājumu ražošanu pakāpeniski pārceļ uz Liepāju. Uzņēmuma ražotnē Liepājā jau nodarbina 20 cilvēkus, taču šā gada laikā uzņēmuma darbinieku skaitu plānots palielināt līdz 35.

Uzņēmums, kas ražo elpošanas ekipējumu ugunsdzēsējiem, ūdenslīdējiem un ķīmiski bīstamām rūpnieciskās ražošanas vidēm, kopš pagājušā gada paplašina savu ražotni Liepājas Biznesa centrā Kapsēdes ielā 2.

1700 kvadrātmetru lielā platībā izvietots produkcijas montāžas cehs, noliktava un biroja telpas.

Kopš pagājušā gada septembra Liepājā top elpošanas maskas, respiratori, mērinstrumenti un dažāda aparatūra un sistēmas, kas nepieciešamas ugunsdzēsējiem, ūdenslīdējiem un cilvēkiem, kas strādā putekļainās vai ķīmiski bīstamās vidēs, un kuru izmanto cilvēku glābšanai.

""Interspiro", kas ietilpst starptautiskajā uzņēmumu grupā "Ocenco", ir senas, 70 gadu vecas šādu izstrādājumu ražošanas tradīcijas. Taču 2007.gada sākumā uzņēmuma vadība pieņēma lēmumu modernizēt un pārstrukturizēt sērijveida produkcijas ražošanu. No izmaksu un vairākiem citiem aspektiem par labāko un izdevīgāko šādu pārmaiņu īstenošanas vietu tika atzīta Liepāja," sacīja ražotnes vadītājs Sandris Gusts. Viņš skaidroja, ka uzņēmuma pārstāvji vērtējuši arī Liepājas ģeogrāfiskās, infrastruktūras, loģistikas, darbaspēka pieejamības, izglītības, kā arī citas priekšrocības.

Kopš pagājušā gada septembra katru mēnesi pakāpeniski uz Liepāju tiek pārcelta vairāku izstrādājumu ražošana. No Zviedrijas Liepājā regulāri ierodas speciālisti, kas apmāca ražotnes darbiniekus jaunu izstrādājumu montāžā un citu ražošanas uzdevumu veikšanā.

Pievieno komentāru

Liepājā