Liepājā piešķir līdzekļus 80 klaiņojošo suņu un 500 kaķu izķeršanai

Liepājas pašvaldība ar SIA "EKO Kurzeme" noslēgusi līgumu par klaiņojošo dzīvnieku izolāciju - finansējums šogad paredzēts 80 suņu un 500 kaķu izķeršanai, informē Liepājas dome.

"EKO Kurzeme" veiks gan klaiņojošo dzīvnieku ķeršanu, gan nogādāšanu pie veterinārārsta un pēc tam arī uz patversmi. Kopējā līguma summa ir 33 515 lati, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Kā norādīja pašvaldībā, sabiedrībā veidojas nepelnīti negatīva attieksme pret klaiņojošiem dzīvniekiem, lai gan patiesībā par šādu stāvokli vainojami paši bezatbildīgie saimnieki, nevis dzīvnieki. Bezsaimnieka kaķu problēmu pašvaldība cenšas efektīvi risināt, izvērtējot gan citu valstu, gan arī Latvijas pašvaldību pieredzi. Kopš 2008.gada rudens pilsētā notiek bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programmas "Noķer - sterilizē - atlaiž" īstenošana, kuru arī dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir atzinušas par efektīvāko, pētot kaķu vairošanās ierobežošanas iespējas.

Pēc daudzdzīvokļu mājas iesnieguma par bezsaimnieka kaķu sterilizēšanu saņemšanas domes Vides un veselības daļā un vienošanās noslēgšanu ar programmas īstenotāju kaķus noķer un nogādā pie veterinārārsta, kas tos sterilizē un iezīmē. Pēc vienas vai divām diennaktīm bezsaimnieka kaķus nogādā atpakaļ viņu pastāvīgajā uzturēšanās vietā. Uz katru atsevišķu adresi ir jābrauc vairākas reizes, jo nekad nav iespējams visus kaķus noķert uzreiz. Gadījumā, ja dzīvnieks ir vecs un slims, viņu iemidzina.

Adreses, kurās apsaimniekotājs vai atsevišķi iedzīvotāji ir gatavi risināt bezsaimnieka kaķu problēmu humānā veidā, uzņemoties šo dzīvnieku barošanu arī pēc atgriešanās, tiek reģistrētas domes Vides un veselības daļā, norādot kontaktpersonu, telefonu un aptuveno kaķu skaitu. Diemžēl, kā informē dzīvnieku patversmes darbinieki, esot arī situācijas, ka adrese ir pieteikta, bet, kad patversmes atbildīgie darbinieki zvana, lai vienotos par kaķu izķeršanu, interese par pasākumu ir zudusi, lai gan adrese nav atsaukta.

Saskaņā ar veterinārārstu sniegto informāciju 2009.gadā Liepājā 47 adresēs sterilizēti 333 kaķi, 2010.gadā 79 adresēs - 385 kaķi, 2011.gadā 109 adresēs - 541 kaķi, bet 2012.gadā 107 adresēs - 559 kaķi.

Pievieno komentāru

Liepājā