Liepājā pieņem ekspluatācijā pārbūvēto un labiekārtoto Ēvalda Rimbenieka piemiņas vietu

Šonedēļ būvvaldes komisija pieņēmusi ekspluatācijā bijušam Liepājas pilsētas galvam, mācītājam un sabiedriskajam darbiniekam Ēvaldam Rimbeniekam izveidotās piemiņas vietas pārbūves darbus. Būvobjektā darbi sākti šā gada augustā, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Atbilstoši SIA ArchiJazz izstrādātajam paskaidrojuma rakstam, būvdarbus veicēji no SIA “Kurzemes būvserviss" pazeminājuši betona sienu, kas aizsedza piemiņas akmeni ar tajā iestrādāto Ē. Rimbenieka krūšutēla cilni un pilsētas skatu, kas atlieti bronzā. Līdz ar to uzlabojusies pieminekļa skatāmība un novietojums vidē - skulptūra un labiekārtojums ap to tagad labi redzami arī no Uliha un Vītola ielas puses. Līdz šim to aizsedza augstas betona apmales/atbalstsienas un sakuplojuši krūmi.

Pazeminātajām betona atbalstsienām uzstādītas nosegapmales, ir novākti atsevišķi,  savu laiku nokalpojušie, vandaļu bojātie vai klimata ietekmē pamatīgi cietušie labiekārtojuma elementi, pārbruģēti blakus esošie gājēju celiņi, iekopti jauni apstādījumi, ierīkots jauns apgaismojums, uzstādīta vidē iederīgāka metāla konstrukcijas atkritumu tvertne nepraktisko betona urnu vietā. No apsūbējuma un sūnām notīrīts piemineklis.

E. Rimbenieks piemiņas vietas autori ir tēlnieks Uldis Kurzemnieks un arhitekte Santa Reinharde, ar kuru pārbūves projekta sagatavošanas posmā Komunālā pārvaldes kā pasūtītājs saskaņoja veiktās izmaiņas.

Darbs pie Rimbenieka piemiņas vietas sakārtošanas ir sācies 2019. gada nogalē.

Būvdarbu izmaksas atbilstoši līgumam ar darbu veicēju ir 15 609,90 eiro, ar PVN.

Piemiņas vieta vēl tiks papildināta ar informācijas stendu par Ē.Rimbenieku, viņa devumu Liepājai un piemiņas vietas izveides vēsturi.

Pievieno komentāru

Liepājā