Liepājā pašvaldības dzīvokļus saņēmušas 10 jaunās ģimenes 1

Kopš šī gada marta, kad Liepājā stājās spēkā grozījumi noteikumos par pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas kartību, dzīvokļus saņēmušas 10 jaunās liepājnieku ģimenes.

Liepājā jaunās ģimenes turpina aktīvi pieteikties rindā uz pašvaldības mājokļiem. Līdz jūnija beigām domes Dzīvokļu komisijas sēdēs pašvaldības dzīvokļu rindā uzņemtas 43 jaunās ģimenes, kuras atbilst noteikumu prasībām. 10 ģimenes jau pieņēmušas lēmumu un izvēlējušās sev dzīvokli - galvenokārt Karostā vai Tosmarē.

Nākamā Dzīvokļu komisijas sēde notiks 2.jūlijā, un tajā izskatīs arī astoņu jauno ģimeņu pieteikumus par mājokļu piešķiršanu, informēja Liepājas domes Mājokļu nodaļas vadītāja Maija Frīdmane. Trim no šīm ģimenēm dzīvokļa saimnieks uzteicis īres līgumu, četras kopā ar maziem bērniem dzīvo pie vecākiem. Pirmo reizi izskatīs dzīvokļa piešķiršanas iespēju arī ģimenei, kura ar diviem bērniem atgriezusies uz dzīvi Liepājā no ārzemēm. Izskatīs arī vienu pieteikumu par mazāka dzīvokļa maiņu uz lielāku.

Kā ziņots, šī gada martā Liepājas pilsētas dome pieņēma jaunajām ģimenēm ar bērniem labvēlīgu lēmumu, paplašinot to cilvēku loku, kuriem ir tiesības pretendēt uz pašvaldības dzīvokļu īri. Galvenie kritēriji - ģimenē ir vai gaidāms bērns, ģimene deklarējusi dzīvesvietu Liepājā vismaz piecus gadus un tai nepieder dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa. Dzīvokļu rindā var reģistrēties gadījumos, ja dzīvoklī dzīvo un ir deklarējušas savu pamata dzīves vietu vairākas ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni.

Uz dzīvokli pirmās kārtas rindā var pretendēt tās maznodrošinātās ģimenes ar bērniem, kurām izīrētājs dzīvojamās telpas īres līgumu izbeidz, ja dzīvoklis nepieciešams pašam īpašniekam vai citos likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos. Dzīvokļu rindā tiek uzņemtas arī maznodrošinātās ģimenes ar bērniem, kuras tiek izliktas no sava vai viņu ģimenes locekļu nekustamā īpašuma par hipotekārā kredīta, kas ņemts dzīvokļa iegādei vai remonta, parādiem. Galvenais nosacījums - īpašuma vērtībai ir jābūt vienādai vai mazākai par parādsaistību apmēru atsavināšanas brīdī.

Pirmo reizi uz pašvaldības dzīvokli var pretendēt ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, kuras izceļojušas no Latvijas un atgriezušās Liepājā, kur pirms tam dzīvojušas, bet nav nodrošinātas ar atsevišķu dzīvojamo platību.

Tagad ir iespēja sniegt palīdzību ģimenēm, kurām nepieciešams mazāku pašvaldības dzīvokli apmainīt pret lielāku saistībā ar bērna piedzimšanu vai citiem pamatotiem apstākļiem, ja īrniekam nav īres un komunālo maksājumu parādu.

Pašlaik pašvaldībai ir brīvi 135 dzīvokļi - 90 ar centrālo apkuri un 45 ar malkas apkuri, ar un bez ērtībām. Tie ir ļoti dažādas kvalitātes, ne visi ir tik labā stāvoklī, lai uzreiz atbilstu jauno ģimeņu vēlmēm. Tāpēc pašvaldība plāno šogad par 80 000 latu izremontēt ap 20 dzīvokļus.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

bella

sveiki. dzivojam liepaja sanaca, ka bija jabrauc stradat uz arzemem lai savilktu galus, bet nekas nesanaca, dzivoklim parads, nacas atdot citam kas visus paradus apmaksaja un dzivokli sev panema, un mes tagad atgriezusies no arzemem nav kur dzivot, vai mes varam pretendet uz valsts dzivokli.{virs,sieva,berns}
ludz rakstit atbildes uz e-pastu: ardein@inbox.lv
paldies jau ieprieks

pirms 6 gadiem, 2014.09.07 00:54

Liepājā