Liepājā pasniedzējs izgudrojis turētāju nenožuvušu gleznu transportēšanai

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) Reklāmas dizaina nodaļas pasniedzējs un mārketinga komunikāciju aģentūras ''Esplanāde'' direktors Jānis Blunavs ir radījis izgudrojumu “Turētājs nenožuvušu gleznu transportēšanai”, kurš ir iekļauts starptautiskā patentu reģistrāLiepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas direktore Inga Auziņa.

“Studiju laikā Rīgas Tehniskajā universitātē MBA programmā Inovācijas un uzņēmējdarbība, kursā “Jaunu produktu dizains un attīstība” mums deva uzdevumu apzināt līdz šim neapmierinātas patērētāju vajadzības, lai atrastu risinājumus šo vajadzību apmierināšanai. Tā kā mana aizraušanās ir glezniecība un esmu absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot mākslinieka kvalifikāciju un maģistra grādu, tad nereti brīvdienās dodos gleznot brīvā dabā. Uzgleznotais audekls pēc paveiktā jānogādā mājās, taču tas parasti nav nožuvis. Lai krāsa neizsmērētos, nepieciešams nodrošināt tā drošu transportēšanu. Esmu novērojis, ka līdz šim visbiežāk tas ticis darīts, izmantojot dažādus nejauši piemeklētus palīglīdzekļus – starplikas, gumijas saites, saspraudes un tamlīdzīgi. Praksē tomēr šādi risinājumi nav nedz ērti, nedz droši, tādēļ nolēmu izstrādāt speciālu risinājumu, lai radītu ierīci drošai gleznu transportēšanai,“ stāsta J.Blunavs.

Pēc studiju kursa beigšanas bija jādomā vai ir iespēja nostiprināt izgudrojuma autortiesības, kā arī komercializēt izstrādni. Patentēšana praksē izvērsās par visnotaļ sarežģītu procesu. Veicot patentu meklēšanu, J.Blunavs nonāca pie secinājuma, ka risinājums patiesi ir atšķirīgs un labāks par esošajiem, tādēļ izgudrojumam ir labas perspektīvas tikt patentētam. Patenta pieteikšanas procesā viens no izaicinājumiem bija apgūt un pielietot specifisko patentēšanas terminoloģiju.

Pēc patenta pieteikuma izvērtēšanas, š.g. 20. oktobrī Latvijas Republikas Patentu valde izgudrojumu iekļāva patentu reģistrā.

Pievieno komentāru

Liepājā