Liepāja, pārņemot Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadību, sola aktīvi līdzdarboties valsts budžeta plānošanā

Liepāja, pārņemot Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) vadību, uzsver nepieciešamību aktīvi līdzdarboties nākamā gada valsts budžeta veidošanā, informē Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos Andrejs Rjabcevs.

Šodien Liepāja no Jūrmalas pārņem LLPA vadību uz nākamajiem 12 mēnešiem, savukārt Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks (Liepājas partija) kļūst par asociācijas prezidentu.

Sesks norāda, ka asociācijai ir būtiski līdzdarboties valsts nākamā gada budžeta plānošanas procesos, lai panāktu pašvaldību budžetu pieaugumu līdzvērtīgi valsts pamatbudžeta pieaugumam. Pretējā gadījumā prognozes rāda, ka valsts budžets turpinās pieaugt, savukārt pašvaldībām iedzīvotāju ienākumu nodokļa plānotā samazinājuma dēļ jārēķinās ar ieņēmumu samazinājumu, līdz ar to arī mazākām iespējām ieguldīt attīstītības projektos un pilsētvides uzlabošanā, kas viennozīmīgi atstās nelabvēlīgu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

"Mums gan valdības, gan Saeimas līmenī ir jārunā arvien vairāk par reģionu stiprināšanu, jo tieši no katras pašvaldības budžeta iespējām lielā mērā ir atkarīgs, kādus dzīves apstākļus var nodrošināt iedzīvotājiem - kā attīstīsies pilsētas, cik pieejama būs infrastruktūra, kāds būs labklājības līmenis un dzīves kvalitāte. Jo spēcīgākas un labāk attīstītas būs pašvaldības reģionos, jo spēcīgāka būs arī visa valsts kopumā," uzskata Sesks.

Sesks norāda, ka LLPA kopš tās izveidošanas ir nostiprinājusies kā spēcīgs Latvijas lielāko pilsētu iedzīvotāju interešu pārstāvis un īpaši nozīmīgs sociālais partneris gan valdībai, gan parlamentam, gan arī Eiropas Savienības (ES) institūcijām.

Kā atzina Sesks, Liepājai asociācijas vadīšana uz nākamajiem ir jauns izaicinājums, jo lielā mērā tieši no asociācijas aktīvas un mērķtiecīgas darbības būs atkarīgs, kā nākamajā Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā tiks pārstāvētas lielo pilsētu un to iedzīvotāju intereses. Tieši tādēļ asociācijas viens no galvenajiem uzdevumiem nākamajam gadam būs iesaistīties ES fondu ieviešanā Latvijā, maksimāli piesaistot līdzekļus pilsētu attīstībai.

Saskaņā ar asociācijas statūtiem prezidējošā pašvaldība tiek noteikta uz 12 mēnešiem, un šajā laikā attiecīgās pilsētas domes priekšsēdētājs pilda asociācijas prezidenta pienākumus. Prezidenta pienākumos ietilpst pārstāvēt asociāciju attiecībās ar trešajām personām, uzraudzīt asociācijas izpilddirektora darbību, apstiprināt sagatavotos vai slēgtos saimnieciskās darbības līgumus, sasaukt ārpuskārtas biedru kopsapulces, nosakot dienaskārtības jautājumus un kopsapulces norises vietu, kā arī vadīt biedru kopsapulces un jebkuru citu biedru sanāksmi vai tikšanos.

Biedrība "Latvijas Lielo pilsētu asociācija" ir dibināta 2001.gadā ar mērķi veicināt lielo pilsētu attīstību un veidotu ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko sakaru un kultūras jomā starp deviņām republikas pilsētām: Daugavpili, Jelgavu, Jēkabpili, Jūrmalu, Liepāju, Rēzekni, Rīgu, Valmieru un Ventspili. Asociācija darbojas trīs līmeņos - regulāri tiekas gan republikas pilsētu mēri, gan pilsētu izpilddirektori, gan pašvaldību speciālisti, kas pārrunā aktuālākās savas jomas problēmas, lai kopīgi risinātu pašvaldībām saistošus jautājumus un apmainītos ar labākajiem prakses piemēriem.


Pievieno komentāru

Liepājā