Liepājā pārbūvē un labiekārto pilsētas galvas Ēvalda Rimbenieka piemiņas vietu

Liepājā ir uzsākta bijušam pilsētas galvam, mācītājam un sabiedriskajam darbiniekam Ēvaldam Rimbeniekam  izveidotās piemiņas vietas pārbūve. Darbus plānots pabeigt līdz š.g. septembra beigām.

Atbilstoši SIA ArchiJazz  izstrādātajam paskaidrojuma rakstam, tiks pazemināta betona siena, kas aizsedza piemiņas akmeni ar tajā iestrādāto Ē. Rimbenieka krūšutēla cilni, kas atliets bronzā. Līdz ar to uzlabosies pieminekļa skatāmība un novietojums ainavā, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Pazeminātajām betona atbalstsienām tiks uzstādītas nosegapmales.

Vēl tiks novākti atsevišķi, bet savu laiku nokalpojušie labiekārtojuma elementi, pārbruģēti blakus esošie gājēju celiņi, iekopti jauni apstādījumi, ierīkots jauns apgaismojums.

Paredzēts nomainīt arī vecās betona atkritumu tvertnes pret vidē iederīgāku metāla konstrukcijas atkritumu tvertni.

Pēc būvdarbu noslēguma piemiņas vieta tiks papildināta ar informācijas stendu par Ē.Rimbenieku, viņa devumu Liepājai un piemiņas vietas izveides vēsturi.

E. Rimbenieks piemiņas vietas autori ir tēlnieks Uldis Kurzemnieks un arhitekte Santa Reinharde, ar kuru projekta sagatavošanas posmā ir saskaņotas pašreizējās izmaiņas.

Darbs pie Rimbenieka piemiņas vietas sakārtošanas ir sācies 2019. gada nogalē, pēc domes priekšsēdētāja vietnieka Gunāra Ansiņa iniciatīvas.

Būvdarbus veic SIA “Kurzemes būvserviss". Būvdarbu izmaksas atbilstoši līgumam ar darbu veicēju ir 15 609,90 eiro, ar PVN.

Pievieno komentāru

Liepājā