Liepājā par 2,3 miljoniem eiro plāno izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus

Liepājā par 2,3 miljoniem eiro plānots realizēt ūdenssaimniecības attīstības projekta sesto kārtu - izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus un sūkņu stacijas, šim mērķim no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda piesaistot 1,7 miljonus eiro, paredz 10. novembrī Liepājas domes sēdē pieņemtie lēmumi.

Kā aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā, Liepājas domes deputāti nolēma apstiprināt SIA "Liepājas ūdens" Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu ar visiem pielikumiem, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta finansēšanas plānam.

Apstiprinātās kopējās projekta attiecināmās izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 2 325 400 eiro, no kurām Kohēzijas fonda finansējums ir 1 691 100 eiro, bet Liepājas pašvaldības līdzfinansējums - 634 300 eiro.

Liepājas dome arī nolēma nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 634 300 eiro apmērā attiecināmo izmaksu segšanai un noteica, ka pašvaldības līdzfinansējums var tikt precizēts pēc iepirkuma rezultātiem.

Projektam nepieciešamais finansējums Liepājas pašvaldības budžetā 2017. gadā tiek plānots 296 420 eiro apmērā, bet 2018. gadā - 337 880 eiro apmērā, nepieciešamības gadījumā piesaistot kredīta resursus.

Par pašvaldības finansējuma summu nolemts arī palielināt "Liepājas ūdens" pamatkapitālu, kas pašlaik ir 15 964 820 eiro.

Pievieno komentāru

Liepājā