Liepājā pagaidām pārkāpumus uzdod novērst tikai "Depo" veikalā

Būvinspekcija Liepājā apsekojusi 14 ēkas, lai pārliecinātos, ka to būvkonstrukcijas nerada draudus apmeklētājiem, kā arī – vai šīs ēkas tiek izmantotas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem. Pārkāpumi netika konstatēti, izņemot veikalā „Depo”, kur līdz dokumentācijas sakārtošanai, ir pārtraukti celtniecības darbi vienā no būvprojektiem. Par pārbaužu rezultātiem ir sniegts ziņojums Ekonomikas ministrijai, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Datus Būvvalde apkopojusi atsevišķi par sabiedriski nozīmīgām publiskām ēkām būvniecības procesā (tai skaitā rekonstrukcijas un renovācijas procesā esošajām), kā arī pēdējos piecos gados ekspluatācijā pieņemtajām ēkām. Atbilstoši ministrijas pieprasījumam apsekoti seši būvniecības procesā esoši būvobjekti un astoņas pēdējos piecos gados ekspluatācijā pieņemtās sabiedriski nozīmīgās ēkas, kurās vienlaikus var uzturēties vairāk nekā 100 cilvēku.

Pēc Zolitūdē notikušās traģēdijas, kurā iegruva tirdzniecības centra jumts, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts un Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks uzdeva Būvvaldei un Būvinspekcijai operatīvi veikt ārkārtas pārbaudes, pārbaudāmo objektu sarakstā iekļaujot lielveikalus, kultūras, izglītības iestādes, Liepājas Reģionālo slimnīcu, viesnīcas un citus objektus.

Vispirms Būvinspekcija apsekoja Liepājas reģionālo slimnīcu, 1. Ģimnāziju, Trīsvienības baznīcu, Kurzemes apgabaltiesas ēku un veikalu „Depo” – objektus, kuros pašreiz notiek siltināšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbi un vienlaikus uzturas apmeklētāji, klienti, darbinieki. Izņemot veikalu „Depo”, citos no šīs grupas objektiem pārkāpumi netika konstatēti.

Otrkārt, tika pārbaudītas pēdējo piecu gadu laikā, tas ir, kopš 2009. gada, ekspluatācijā nodotās sabiedriski nozīmīgās ēkas, piemēram Māras baznīca Koku ielā 1, biroju un veikalu ēka Jūras ielā 25/29, Liepājas Olimpiskais centrs Brīvības ielā 39 u.c. ēkas.

Veikals „Depo” ir būvobjekts, jo Būvvalde  šā gada sākumā ir izdevusi divas būvatļaujas noliktavas piebūvju atjaunošanai. Divas būvmateriālu noliktavas nojumes, kuru atjaunošanu paredz šīs būvatļaujas, sagruva nenotīrītā sniega slodzes dēļ 2011. gada janvārī un 2012. gada decembrī. Nojumes nav saistītas ar veikala galveno ēku.

Pārbaudē būvinspektori konstatēja, ka darbi, kas abos projektos paredzēti, ir veikti, taču otrā būvprojekta ietvaros uzsākti papildu darbi – konstruktors, kurš izstrādāja atjaunošanas projektus, ir konstatējis, ka veikala nojumes nepieciešams pastiprināt vēl vairākās vietās. Atoruzraudzības kārtībā ir saskaņoti šie darbi, taču, ņemot vērā, ka tās ir nesošās konstrukcijas, Būvvalde apturējusi tālākos darbus un uzdevusi iesniegt projekta korekcijas. Vienlaikus ir uzdots veikt visas veikala ēkas atkārtotu tehnisko apsekošanu, lai pārliecinātos, ka šī veikala jumts ir drošs. Šī gada sākumā, pirms nojumju atjaunošanas, jau tika veikta tehniskā apsekošana.

Šobrīd  situācija „Depo” nav bīstama, un, tikko veikala ēkas īpašnieks/būvdarbu pasūtītājs izpildīs Būvvaldes prasības, atjaunošanu un pastiprināšanu būs iespējams atsākt.

Līdz šim „Depo” būvdarbi notika naktīs, kad veikals pircējiem ir slēgts; zonas, kur notika būvdarbi, nepiederošām personām bija slēgtas.

Visos apmeklētajos objektos būvinspektori pārbaudīja, vai tiek ievēroti visi normatīvi un vai būvdarbu veicēji un būvuzraugi seko tam, lai nerastos bīstamas situācijas, kas var apdraudēt ēku konstrukciju stiprību un nestspēju; vai ir veikta tehniskā apsekošana; kādā stāvoklī ir ventilācijas sistēmas; vai nav kādas deformācijas pazīmes un plaisas; kā darbojas signalizācijas ierīces un ārkārtas situāciju apziņošanas sistēmas; vai ēkas ekspluatācijas noteikumi paredz sistemātisku sniega tīrīšanu un citus jautājumus.

Celtnieku uzmanība pārbaudes laikā papildus tika vērsta uz to, lai nevietā netiktu uzkrāti būvgruži, celtniecības materiāli, iekārtas, kā arī uz nepieciešamību nodrošināt, lai būvobjektā nevarētu iekļūt nepiederošas personas.

Papildus Ekonomikas ministrijas noteikto ēku apsekošanai, būvinspektori pārbauda vēl citas būves, proti, tās, kas ekspluatācijā ir nodotas agrāk nekā pēdējo piecu gadu laikā un kuru būvniecībā izmantotas vieglās metālu režgu konstrukcijas. Ir pārbaudīts arī veikals „K Rauta”, „Beta” O. Kalpaka ielā un citas būves.

Būvvalde turpinās būvju apsekošanu un gan īpašniekiem, gan apsaimniekotājiem pieprasīs sniegt informāciju par to, kā notiek ēku ekspluatācija un kā tiek veiktas pārbaudes, lai nodrošinātu konstrukciju stiprību un izturību. Par apsekošanu tiks sastādīti apsekošanas akti un Pārbaudes atzinumi.

Pievieno komentāru

Liepājā