Liepājā Lielās talkas laikā plānots sakopt 24 teritorijas

Liepājas domes Vides un veselības daļa, aicinot ikvienu Liepājas iedzīvotāju piedalīties Lielajā talkā, kas visā Latvijā norisināsies sestdien, 27. aprīlī, ir izveidojusi karti ar teritorijām, kas Liepājā būtu jāsakopj un jāuzpoš. Karte ikvienam interesentam pieejama pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, sadaļā Sabiedrība.

Karte izveidota, balstoties uz informāciju, ko snieguši pašvaldības un atbildīgo dienestu darbinieki, apsekojot dažādas pilsētas teritorijas, kā arī no iedzīvotāju saņemtajiem ierosinājumiem. Kartē atzīmētas ielas, pa kurām Lielās talkas dienā kursēs atkritumu savākšanas mašīna, kā arī vietas, kur izvietoti lielie atkritumu savākšanas konteineri.

Kartē norādītas šādas talkas vietas:

1. Dienvidu forti;
2. Kāpu un meža teritorija no perspektīvās Vētru ielas līdz Vaiņodes ielai;
3. Klaipēdas iela 138 ( mežs aiz tramvaja galapunkta)
4. Kāpu un meža teritorija no Vaiņodes ielas līdz Liedaga ielai;
5. Kāpu un meža teritorija no Liedaga ielas līdz Pērkones ielai;
6. Kāpu un meža teritorija no Pērkones ielas līdz Jūrmalas ielai;
7. Kāpu un meža teritorija gar Zvejnieku aleju līdz Roņu ielai;
8. Kāpu un meža teritorija no Roņu ielas līdz Dienvidu molam;
9. Ezerlīču iela;
10. Ezermalas iela gar ezera krastu;
11. Zemnieku iela aiz veikala Kurši
12. Teritorija starp Liepājas 15. vidusskolu, Pulvera ielu un Mazirbes ielu;
13. Putnu ielas gals (pie sliedēm)
14. Namdaru ielas gals (pie sliedēm)
15. Skuju iela (pie sliedēm)
16. J. Asara ielas gals (starp Nr. 45 un sliedēm)
17. Kviešu iela 62/64 (pie sliedēm)
18. Brīvostas ielas mala gar Ziemeļu kapiem;
19. Turaidas iela 18A;
20. Kāpu zona un mežs no Aviācijas ielas līdz Katedrāles ielai;
21. Kāpu zona un mežs no Katedrāles ielas līdz Ziemeļu molam;
22. Kāpu zona un mežs no Ziemeļu mola līdz Krasta ielai;
23. Kāpu zona un mežs no Krasta ielas līdz Kokneses ielai;
24. Pērkones kanāls

Lai Lielās talkas dienā savāktos atkritumus varētu aizvest noglabāšanai poligonā, talku dalībniekiem jāņem vērā, ka pilnie sarkanās krāsas atkritumu maisi ir jānovieto to ielu malās, kas iekļautas atkritumu savākšanas mašīnu kursēšanas maršrutā (skat. karti) vai arī jānogādā līdz lielajiem atkritumu savākšanas konteineriem, kas būs izvietoti dažādās pilsētas vietās – pie Liepājas 15. vidusskolas, Ezermalas ielā (pie Zirgu salas) un Ezerlīču ielā.

Lai visās talku vietās tiktu noorganizēta atkritumu savākšana, lūdzam talkošanu iepriekš saskaņot ar domes Vides un veselības daļu.

Ikviens iedzīvotājs, kurš vēlēsies piedalīties talkā speciālos sarkanās krāsas talkas maisus, sākot no ceturtdienas, 18. aprīļa, varēs saņemt Liepājas Komunālajā pārvaldē, Uliha ielā 44, vispirms sazinoties ar komunālās nozares vadītāju Juri Muskatu pa telefonu 26573765 (ja nepieciešami vairāk kā 20 maisi) vai domes Vides un veselības daļu pa telefonu 63404745 (ja nepieciešams līdz 20 maisiem).

Talkas dienā Liepājas Komunālās pārvaldes un pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" transports regulāri brauks pa kartē atzīmēto maršrutu un savāks ielu malās novietotos pilnos atkritumu maisus, pēc tam tos nogādājot poligonā. Savukārt lielajos konteineros izmestie atkritumi uz poligonu tiks nogādāti vai nu tajā pašā dienā vai arī dažas dienas vēlāk.

27. aprīlī, Lielās talkas laikā, pašvaldība iedzīvotāju savākto zaļo atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonā Grobiņas novadā nodrošinās bez maksas. Šāds pakalpojums Lielās talkas dienā liepājniekiem tiek piedāvāts katru gadu. Tas ir ērts veids, kā atbrīvoties no zaļajiem atkritumiem, kurus pilsētā nedrīkst dedzināt. Talcinieki arī paši varēs nogādāt savus zaļos atkritumus poligonā – arī tos pieņems bez maksas. Zaļie atkritumi jeb dārzu un parku atkritumi ir koku lapas, zāle un koku zari.

Iedzīvotāji Lielās talkas laikā nereti vēlas arī sakopt savas privātās teritorijas, piemēram, dārzus, pagrabus, garāžas u.c. SIA Liepājas RAS informē, ka arī privātajās teritorijās savāktos atkritumus poligonā "Ķīvītes" varēs nodot bez maksas, taču tikai tādā gadījumā, ja tie tiks sašķiroti atbilstoši dalītās atkritumu vākšanas prasībām.

Atsevišķi ir jāšķiro:
1. burku un pudeļu stikls;
2. logu stikls;
3. PET pudeles;
4. plastmasas kastes un kannas;
5. papīrs un kartons;
6. kokmateriāli;
7. metāla bundžas un kārbas;
8. citi metāli;
9. tekstils, audums un citas vecās drēbes;
10. dārzu un parku atkritumi;
11. lielgabarīta sadzīves atkritumi – mēbeles, nolietotās elektroiekārtas;
12. vieglo automašīnu riepas, automašīnu akumulatori;
13. dienas gaismas lampas un nolietotās baterijas;
14. vecās krāsu bundžas, lakas, šķīdinātāji.

Šobrīd vēlmi piedalīties Lielajā talkā ir izteikušas vairāk nekā 20 organizācijas, iestādes, uzņēmumi-banku Liepājas filiāļu darbinieki, Nacionālo Bruņoto spēku pārstāvji, pilsētas izglītības iestādes, namu apsaimniekošanas uzņēmumi, politisko partiju nodaļu biedri, Liepājas baznīcu draudžu piederīgie. Lielajā talkā piedalīsies arī Liepājas domes darbinieki, kuri uzkops Liepājas ezera piekrasti Ezerlīču ielas rajonā. Tur plānots savākt sadzīves atkritumus, kas konstatēti apsekojot konkrēto teritoriju. Aicinām arī ikvienu liepājnieku piedalīties talkā un padarīt dzimto pilsētu vēl tīrāku un skaistāku.

Jau ziņots, ka aprīlis Liepājā ir Spodrības mēnesis. Spodrības mēneša mērķis ir sekmēt pilsētas sakopšanu un labiekārtošanu.

Šogad tāpat kā iepriekšējos gados visus talkas darbus koordinē domes Vides un veselības daļa, kas konsultē iestādes, organizācijas un iedzīvotājus par teritoriju sakopšanu, kā arī apkopos informāciju par talkas laikā paveiktajiem darbiem. Ikviens iedzīvotājs, kuram ir jautājumi par Lielās talkas norisi vai teritoriju uzkopšanu var vērsties domes Vides un veselības daļā pa tālruņiem 63404744 vai 634 04745, kā arī rakstot uz e-pasta adresi: alda.damberga@dome.liepaja.lv.

Papildu informācija par Lielo Talku Latvijā pieejama mājaslapā www.talkas.lv.

Evita Enģele, sabiedrisko attiecību speciāliste

Pievieno komentāru

Liepājā