Liepājā, Karostas kanālā, sāk metāla priekšmetu meklēšanu

Liepājā, izpētot vēsturiski piesārņoto Karostas kanāla grunti, sākta kanāla magnitometriskā uzmērīšana, lai noteiktu, cik daudz un kādi metāla priekšmeti atrodas kanāla dūņu slānī un uz grunts.

Šie darbi tiek veikti, lai atbrīvotu Karostas kanālu no padomju militāristu atstātā piesārņojuma, aģentūru LETA informēja Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

"Pārsteigumi noteikti var būt, jo 50 gadus tā bija slēgta, militāra teritorija, par kuru mums nav nekādas informācijas. Mēs apzināmies, ka var būt pozitīvi pārsteigumi - kā kultūrvēsturiskais mantojums, tāpat arī negatīvi - kā, piemēram, sprādzienbīstami priekšmeti, kas var būt saglabājušies gan no Otrā pasaules kara, gan no padomju jūras spēkiem. Jebkura situācija tiks risināta, bet pašlaik ir pāragri ko prognozēt," atzina Liepājas SEZ pārvaldes Mārketinga un investīciju daļas vadītājs Ivo Koliņš.

Pilnsabiedrība "SB&B" turpina Karostas kanāla sanācijas tehniskā projekta izstrādi un detalizētu kanāla izpēti. Ir noslēgušies batimetrijas mērījumi, kas parādījuši grunts dziļumu un dūņu slāņa biezumu. Pašlaik sākti magnitometrijas mērījumi, lai noskaidrotu, kādi metāla priekšmeti atrodas Karostas kanālā.

"Pašlaik notiek izpēte un tehniskā projekta izstrāde. Kad abas šīs lietas tiks pabeigtas, tad varēs sākties reāla piesārņoto dūņu izcelšana," informēja Koliņš.

Kā informēja "SB&B" projekta vadītājs Rihards Kalniņš, kanāla sanācijas tehniskais projekts ir gandrīz pabeigts un tiek gatavots iesniegšanai pasūtītājam saskaņošanai. Paralēli tiek turpināta kanāla grunts detalizēta izpēte. "Lai varētu atrast metāla priekšmetus un tos identificēt, nepieciešami precīzi mērījumi, un tas prasa daudz laika. Pēc pirmo datu saņemšanas no magnitometrijas mērījumiem tiks lemts par tālākām darbībām. Ja būs teritorijas, kur nav šo priekšmetu, sāksim urbumu izveidi, lai noteiktu dūņu slāņa biezumu, un sāksim veikt aprēķinus par piesārņoto dūņu daudzumu. Paralēli izstrādāsim projektu par priekšmetu izcelšanu," informēja Kalniņš.

Plānots, ka priekšmetu izcelšanu varētu sākt aptuveni pēc pusotra mēneša. Kā norādīja Kalniņš, apstākļi, kas varētu aizkavēt metāla priekšmetu izcelšanu, ir to lielums un sprādzienbīstamība, jo Karostas kanāls vairāk nekā 50 gadus bija slēgta militāra teritorija. Tāpat var būt grūti identificējami priekšmeti, kas prasīs papildu izpēti un ūdenslīdēju piesaisti. Kā liecina priekšizpēte, Karostas kanāla dūņu slānī ir ievērojams daudzums metāllūžņu, dažādi betona u.c. priekšmeti. Saskaņā ar līgumu visi izceltie priekšmeti būs Liepājas SEZ pārvaldes īpašums.

Īstenojot sanācijas projektu, paredzēts veikt Karostas kanāla gultnes attīrīšanu, savācot piesārņotos nogulumus no Karostas kanāla gultnes un deponējot tos iepriekš izveidotajā nogulumu apglabāšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta rezultātā tiks likvidēts piesārņojums Karostas kanālā 780 000 kvadrātmetru lielā areālā, līdz ar to tiks uzlabota vides kvalitāte Liepājas ostā. Projektam būs pozitīva ietekme arī uz Baltijas jūru kopumā - tiks samazināts risks Baltijas jūras piesārņošanai.

Karostas kanāla sanācijas projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu, un tā kopējā summa ir 12 099 900 lati, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Karostas kanāls ir mākslīgs objekts, kas ir izveidots 20.gadsimta sākumā. No 1945.gada līdz 1994.gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorija, kurā atradās jūras kara flotes zemūdeņu bāze. Šo gadu laikā padomju militāro spēku darbība ir radījusi nopietnas ekoloģiskas problēmas. Karostas kanāls tika ekspluatēts, neņemot vērā negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Piemēram, kanālā tika novadītas notekas, kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami pārsniedza pieļaujamās normas. Smago metālu savienojumi ilgu laiku akumulējās Karostas kanāla gultnes nogulumos.

Karostas kanāls kā vēsturiski piesārņota vieta ir noteikts saskaņā ar Helsinku komisijas Baltijas jūras rīcības plānu un ir viena no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijā.

Pievieno komentāru

Liepājā