Liepāja ir atzīta par "Jauniešu galvaspilsētu 2017"

Piektdien, 9.decembrī, tika paziņoti konkursa “Jauniešu galvaspilsēta 2017” rezultāti, un Liepāja ir izcīnījusi titulu “Jauniešu galvaspilsēta 2017”. Līdz ar titula iegūšanu Liepāja visa nākamā gada garumā kļūs par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem.

Par gūtajiem sasniegumiem priecājas Liepājas Jauniešu mājas vadītāja Anna Īviņa: “Liepāja ir ļoti aktīva pilsēta, kur jaunatnes darbinieki, neskaitāmi jaunieši un jauniešu organizācijas iegulda ļoti daudz savas enerģijas, lai celtu jauniešu dzīves kvalitāti, sniegtu pašizpausmes iespējas un atbalstītu viņus ne vienmēr vieglajā ceļā uz pieaugušo dzīvi.” A.Īviņa norāda, ka iegūtais apbalvojums ļauj Liepājai būt lepnai ar paveikto. Tā ir iespēju sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā nākošgad Liepājā rīkot vairākus jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem vērtīgus pasākumus pieredzes apmaiņai un jaunu zināšanu un prasmju iegūšanai, informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

Iegūtā titula nozīmīgumu uzsver arī Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis: “Esam gandarīti par saņemto titulu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017” un mūsu jauniešu veikumu gan gatavojot pieteikumu konkursam, gan ik dienu piedaloties dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Jaunieši ir mūsu visu nākotne un tas, kā viņi būs sagatavojušies dzīvei un cik spēcīgi un droši jutīsies, tāda būs arī mūsu pilsēta un valsts. Liepājā ir visi priekšnoteikumi, lai jaunietis šeit varētu augt un attīstīt savas spējas gan mākslā un mūzikā, gan sportā un citās nozarēs. Iegūtais tituls ļaus Liepājai nākamajā gadā vēl aktīvāk iesaistīt jauniešus dažādos valsts nozīmes sadarbības projektos un aktivitātēs, spēcinot jaunatnes politikas attīstību gan Liepājā, gan kopumā valstī.”

Konkursā līdz ar Liepājas pašvaldību piedalījās arī Ventspils pilsēta un Ogres novads. “Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2017” tituls tika piešķirts, ņemot vērā žūrijas vērtējumu un sabiedrības balsojuma rezultātus. Konkursa uzvarētājs visa gada garumā kļūs par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem. Tāpat uzvarētājs saņems goda plāksni ar uzrakstu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017” un ceļojošo kausu ar uzrakstu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”.

Konkurss tiek organizēts otro gadu ar mērķi popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū un tā nozīmi sabiedrības ar pilsonisko apziņu audzināšanā, tajā skaitā Eiropas Savienības vērtības un iespējas jauniešiem; stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

Konkursu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017” organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.


Pievieno komentāru

Liepājā