Liepājā informēs par darba tiesībām

11. jūlijā no pulksten 13 līdz 15 Liepājā, Promenādē, Valsts darba inspekcijas informatīvajā teltī varēs klātienē uzdot jautājumus un saņemt informāciju par darba tiesībām, it īpaši darba līguma priekšrocībām.

Valsts darba inspekcija (VDI) ar Eiropas Sociālā  fonda (ESF) atbalstu jau nodrošinājusi ekspertu konsultācijas šādā speciālā teltī Tukumā, Rīgā un Jelgavā, bet līdz jūlija beigām vēl plānots apmeklēt Daugavpili un Cēsis.

Kādu labumu nodrošina darba līguma noslēgšana; kādas sociālās garantijas iegūst darbinieks; kā rīkoties, ja ar darba devēju ir bijusi mutiska vienošanās par darbu; ko darīt, ja zināt, ka konkurents nodarbina darbiniekus bez darba līguma, dempingojot pakalpojumu vai preču izmaksas tirgū – uz šiem un daudziem citiem jautājumiem varot saņemt atbildes VDI informatīvajā teltī pie zinošiem speciālistiem. 

Ņemot vērā pieaugošo nelegālās nodarbinātības tendenci Latvijā, VDI ar ESF atbalstu no 10. jūnija ir uzsākusi informatīvu kampaņu darba devējiem un darba ņēmējiem “Darba līgums – drošāka rītdiena!”, lai skaidrotu tiesisku darba attiecību nozīmīgumu. Darba līgums ir neatņemama sastāvdaļa, lai veidotu stabilas darba attiecības. Galvenais uzsvars kampaņas laikā tiek likts uz darba devēju un darba ņēmēju izglītošanu un pozitīvajiem piemēriem.

Darba līgums nodrošina likumdošanā noteiktās darbinieku tiesības un sociālās garantijas, kas ekonomikas lejupslīdes laikā kļūst īpaši aktuālas. Ja nav noslēgts darba līgums ar darba devēju, darbinieks nevar aizstāvēt savas tiesības un saņemt bezdarbnieku pabalstu darba zaudējuma gadījumā. Savukārt, darba devēji nesakārtotu tiesisko attiecību gadījumā bieži vien ir zaudētāji, jo darbinieku motivācijas trūkuma dēļ cieš darba kvalitāte un darba izpildes termiņu ievērošana. Tas atstāj arī neatgriežamu ietekmi uz uzņēmumu reputāciju. 

Pievieno komentāru

Liepājā