Liepājā ieviesīs dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem

Liepājā šogad ieviesīs ikmēneša dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem, informēja Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Jaunā sociālā pabalsta mērķis ir materiāli atbalstīt pilngadīgus bāreņus un jauniešus, kuri palikuši bez vecāku gādības arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, nodrošinot viņiem ikmēneša atbalstu īrējamās dzīvojamās telpas izdevumu segšanai.

Pabalstu norēķiniem par īri un komunālajiem pakalpojumiem varēs saņemt bāreņi un jaunieši no 18 gadiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kuri palikuši bez vecāku gādības un par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas bāriņtiesa. Pabalsts pienāksies arī tad, ja viņi dzīvo citā vietā Latvijā. Maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs apkures sezonā noteikts 54,55 eiro apmērā, bet vasarā - 30,55 eiro. Gadā viens klients varētu saņemt pabalstu aptuveni 510 eiro apmērā.

Pabalstu piešķirs uz īres līguma pamata daļējai izdevumu segšanai. Pabalstu aprēķinās un izmaksās ik mēnesi pēc faktiskiem izdevumiem, bet nepārsniedzot noteikumos paredzētos normatīvus. To pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam, izņemot gadījumus, kad jāmaksā par malkas iegādi.

Ja klients izvēlēsies saņemt šo pabalstu, viņš zaudē tiesības saņemt palīdzību pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā, sociālā dzīvokļa izīrēšanā, kā arī dzīvokļa pabalsta saņemšanā pēc vispārējās kārtības saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

Pašlaik Liepājā ir 174 bāreņi un jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri palikuši bez vecāku gādības un par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Liepājas pilsētas bāriņtiesa. Mājokļu nodaļā dzīvokļu rindā pašlaik ir 43 bāreņi, no kuriem daļa ir izbraukuši no Latvijas, bet daļa lūguši atlikt dzīvokļa piešķiršanu līdz mācību beigām.

Plānots, ka jauno dzīvokļa pabalstu varētu pieprasīt līdz 100 personām. Pašvaldības budžetā šī pabalsta izmaksām 2015.gadā būs nepieciešami aptuveni 50 000 eiro.

Šodien saistošo noteikumu projektu "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vacāku gādības" akceptēja deputāti Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā un Finanšu komitejā. Tas vēl jāapstiprina domes sēdē 22.janvārī.

Pievieno komentāru

Liepājā